Τέλος πρώτης φάσης του Essay Contest 2011

16/03/2011

Η πρώτη φάση του Διαγωνισμού Essay Contest 2011 Saving our water, protecting our planet ολοκληρώθηκε και η ειδική επιτροπή της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης άρχισε να αξιολογεί τις εκθέσεις που λάβαμε για τον διαγωνισμό. Στις 22 Μαρτίου 2011 το Τμήμα Εξετάσεων θα ενημερώσει τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων οι μαθητές επελέγησαν για την τελική φάση και θα παρέχει πληροφορίες για το τελικό στάδιο του διαγωνισμού.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL, EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2011/09/16 - 12:57:15

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα