Αποτελέσματα ECCE Μαΐου 2011

28/07/2011

Τα αποτελέσματα ECCE Μαΐου 2011 του Πανεπιστημίου του Michigan είναι διαθέσιμα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μέσω της πλατφόρμας Orfeas και τους υποψήφιους μέσω του  ιστότοπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν smart phone μπορούν να επωφεληθούν από το νέο τρόπο ενημέρωσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω της συσκευής τους.

Τα αποτελέσματα σε έντυπη μορφή ταχυδρομήθηκαν σε όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους υποψήφιους τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2011/09/16 - 13:04:53

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα