Αποτελέσματα BCCE™ και ALCE™ Ιανουαρίου 2012

16/02/2012

Τα αποτελέσματα BCCE™ και ALCE™ Ιανουαρίου 2012 του Hellenic American University είναι διαθέσιμα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέσω της πλατφόρμας Orfeas, και για όλους τους υποψήφιους μέσω του ιστότοπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.  Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν smart phone μπορούν να επωφεληθούν από αυτό τον τρόπο ενημέρωσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα, μέσω της συσκευής τους.

Τα αποτελέσματα σε έντυπη μορφή ταχυδρομήθηκαν σε όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012 και σε όλους τους υποψήφιους τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων BCCE™ και ALCE™, προσφέραμε μια νέα υπηρεσία υποστήριξης: οι υποψήφιοι έλαβαν την επίσημη αναφορά αποτελεσμάτων του Hellenic American University μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/03/21 - 13:30:11

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα