Πρόγραμμα εξετάσεων BCCE/ALCE

09/09/2013

Σας ενημερώνουμε ότι οι γραπτές εξετάσεις του Hellenic American University BCCE™ και ALCE™ θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα
ALCE™      19 Οκτωβρίου 2013

140 €

BCCE™ 19 Οκτωβρίου 2013

80 €

Περίοδος Εγγραφών: 2 Σεπτεμβρίου – 27 Σεπτεμβρίου 2013

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 16:10:46

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα