Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας για Ειδικούς Σκοπούς – Ιανουάριος 2014

19/02/2014

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας για Ειδικούς Σκοπούς Ιανουαρίου 2014 απεστάλησαν τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/02/26 - 10:52:02

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα