Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Μαΐου 2014

09/09/2014

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2014 άρχισαν να αποστέλλονται από την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014. 

Τα σχολεία και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με ευθύνη του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η αποστολή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/09/23 - 10:18:05

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα