Νέα κλίμακα Cambridge English Scale σύντομα

06/10/2014

Το Cambridge English Scale – που θα εισάγει μια μοναδική κλίμακα για τη γνωστοποίηση αποτελεσμάτων για όλες τις εξετάσεις Cambridge English – θα εγκαινιαστεί για τις εξετάσεις Cambridge English: First, Advanced and Proficiency τον Ιανουάριο και θα επεκταθεί σε άλλες εξετάσεις μέσα στο 2015.

Η κάθε εξέταση Cambridge English θα αντιστοιχεί σε ένα τμήμα της κλίμακας με το οποίο οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να διαπιστώσουν τον συσχετισμό της επίδοσής τους με τις εξετάσεις των άλλων επιπέδων. Οι δείκτες της κλίμακας Cambridge English Scale θα αντικαταστήσουν το υπάρχον profile και standardized score του κάθε υποψηφίου. Θα διατηρηθούν οι βαθμοί και τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα κλίμακα Cambridge English Scale, μπορείτε να ανατρέξετε στον σχετικό σύνδεσμο.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/11/17 - 15:12:40

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα