Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας για Ειδικούς Σκοπούς – Ιανουάριος 2015

12/02/2015

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας για Ειδικούς Σκοπούς Ιανουαρίου 2015 απεστάλησαν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/26 - 09:50:01

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα