Τέλος πρώτης φάσης του Essay Contest 2015

27/03/2015

Η πρώτη φάση του Διαγωνισμού Έκθεσης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης “Technology in the Classroom: Learning in a New Age School Environment” ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πιστοποιητικά συμμετοχής θα σταλούν σε όλους τους διαγωνιζομένους μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Στις 27 Μαρτίου 2015 το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων θα ενημερώσει τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων οι μαθητές επελέγησαν για την τελική φάση και θα παρέχει πληροφορίες για το τελικό στάδιο του διαγωνισμού.

Η τελική φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στην Ελληνοαμερικανική Ένωση το Σάββατο 4 Απριλίου 2015.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/04/15 - 09:38:32

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα