Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Μαΐου 2015

24/09/2015

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2015 απεστάλησαν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/10/05 - 13:32:34

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα