Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας για Ειδικούς Σκοπούς – Οκτώβριος 2015

17/11/2015

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας για Ειδικούς Σκοπούς Οκτωβρίου 2015 απεστάλησαν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/11/23 - 09:47:26

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα