Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Μαΐου 2016

14/09/2016

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2016 απεστάλησαν την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/09/26 - 13:18:45

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα