Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Ιανουαρίου 2017

28/02/2017

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας Ιανουαρίου 2017 απεστάλησαν την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2017/03/06 - 10:09:10

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα