Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Ιανουαρίου 2019

07/02/2019

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας Ιανουαρίου 2019 απεστάλησαν την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2019/02/13 - 12:15:35

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα