Πρόγραμμα εξετάσεων Cambridge English

30/08/2019

Οι γραπτές paper-based εξετάσεις Cambridge English Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
Pre A1 Starters (YLE Starters) 15 Δεκεμβρίου 2019 60 € 02/09 - 14/10/2019
A1 Movers (YLE Movers) 15 Δεκεμβρίου 2019 60 € 02/09 - 14/10/2019
A2 Flyers (YLE Flyers) 15 Δεκεμβρίου 2019 60 € 02/09 - 14/10/2019
A2 Key (KET) for Schools 14 Δεκεμβρίου 2019 75 €  02/09 - 14/10/2019
B1 Preliminary (PET) for Schools 14 Δεκεμβρίου 2019 85 €   02/09 - 14/10/2019
B2 First (FCE) for Schools 30 Νοεμβρίου 2019 165 €  02/09 - 30/09/2019
C1 Advanced (CAE) 14 Δεκεμβρίου 2019 165 €  02/09 - 14/10/2019
C2 Proficiency (CPE) 1η Δεκεμβρίου 2019 185 €  02/09 - 30/09/2019
B1 Business Preliminary (BEC Preliminary) 23 Νοεμβρίου 2019 120 € 02/09 - 06/10/2019
B2 Business Vantage (BEC Vantage) 30 Νοεμβρίου 2019 180 € 02/09 - 10/10/2019
C1 Business Higher (BEC Higher) 16 Νοεμβρίου 2019 190 € 02/09 - 30/09/2019
TKT Module 1 23 Νοεμβρίου 2019 50 €  02/09 - 06/10/2019
TKT Module 2 23 Νοεμβρίου 2019 50 € 02/09 - 06/10/2019
TKT Module 3 23 Νοεμβρίου 2019 50 € 02/09 - 06/10/2019

Δείτε επίσης το πρόγραμμα των computer-based εξετάσεων Cambridge English για την Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

  • T: 2103680000 (Αθήνα), 2310557600 (Θεσσαλονίκη)
  • Email: exams@hau.gr
Σημαντική Υπενθύμιση:

Από τον Σεπτέμβριο 2018, οι εγγραφές για όλες τις εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης θα γίνονται αποκλειστικά online μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS.

Περισσότερες πληροφορίες…

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2019/10/16 - 11:37:44

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα