Νέο πρόγραμμα εξετάσεων Cambridge English

08/05/2020

Οι γραπτές εξετάσεις Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET) for Schools, A2 Key (KET) for Schools, B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE), και C2 Proficiency (CPE) του Cambridge English θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Εξέταση Ημερομηνία
Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers 4 ή/και 5 Ιουλίου 2020*
A2 Key (KET) for Schools 4 ή/και 5 Ιουλίου 2020*
B1 Preliminary (PET) for Schools 4 ή/και 5 Ιουλίου 2020*
B2 First (FCE) for Schools 4 Ιουλίου 2020
C1 Advanced (CAE) 11 Ιουλίου 2020
C2 Proficiency (CPE) 5 Ιουλίου 2020
  • Οι αλλαγές στις ήδη ανακοινωθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Cambridge English Μαΐου-Ιουνίου 2020 οφείλονται στα ακόλουθα: διευκόλυνση των αναγκών όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις· μέτρα και νομοθεσία σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19.
  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Ιουλίου 2020 πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου 2020 θα μεταφερθούν αυτομάτως στις νέες εξεταστικές περιόδους Ιουλίου 2020.
  • *Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET) for Schools και B1 Preliminary (PET) for Schools θα οριστικοποιηθούν αναλόγως των αναγκών κάθε εξεταστικού κέντρου και των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19 σε ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

  • T: 2103680000 (Αθήνα), 2310557600 (Θεσσαλονίκη)
  • E: exams@hau.gr

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/11/27 - 17:58:52

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα