Πρόγραμμα εξετάσεων ABLE B2

16/09/2020

Οι γραπτές εξετάσεις ABLE B2 του Hellenic American University θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος εγγραφών
ABLE B2 23 Ιανουαρίου 2021 150€ 15/9-27/11/2020
 
  • Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές Αγγλικής υποβάλλουν τις δηλώσεις συμμετοχής και καταβάλλουν τα εξέταστρα των μαθητών τους online, μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS.
  • Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι εγγράφονται online, μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates.
  • Οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Ιανουαρίου 2021 πιθανόν να τροποποιηθούν εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/11/27 - 17:58:12

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα