Αποτελέσματα εξέτασης Cambridge English B2 First for Schools (FCE fS) Σεπτεμβρίου 2020

03/12/2020

Τα αποτελέσματα της εξέτασης Cambridge English B2 First for Schools (FCE fS) Σεπτεμβρίου 2020 που διοργανώθηκαν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι τώρα διαθέσιμα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι διαθέσιμα από το Cambridge English:

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/12/11 - 10:18:30

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα