Νέο πρόγραμμα εξετάσεων ABLE B2

10/12/2020

Οι γραπτές εξετάσεις ABLE B2 του Hellenic American University θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

  • Ημερομηνία: 30 Ιανουαρίου 2021
  • Εξέταστρα: 150€
  • Περίοδος εγγραφών: 15/9-14/12/2020
Σημαντικό
  • Η αλλαγή στην ήδη ανακοινωθείσα ημερομηνία διεξαγωγής του ABLE B2 Ιανουαρίου 2021 οφείλεται στα μέτρα που εφαρμόζονται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του ιού COVID-19 σε όσους εμπλέκονται με τις εξετάσεις.
  • Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων του Ιανουαρίου 2021 υπόκειται σε περαιτέρω αλλαγή εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Όλοι οι ήδη εγγεγραμμένοι υποψήφιοι θα μεταφερθούν αυτομάτως στις νέες εξεταστικές περιόδους.
Εγγραφές
  • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε συνδυασμό με τις περιστάσεις σε εξέλιξη, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις ABLE B2 παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.
  • Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν μέσω του online συστήματος ORFEAS for Individual Candidates να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας.
  • Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν επίσης να κάνουν κράτηση χώρου και βάρδιας για τους μαθητές τους μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/01/11 - 14:24:51

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα