Καρακίτσου Αναστασία, Διδακτικό Προσωπικό

Καρακίτσου Αναστασία

Η Αναστασία έχει εργαστεί ως καθηγήτρια της αγγλικής ως ξένης γλώσσας (2012-2016), ως υπάλληλος στο Τμήμα Εγγραφών του Πανεπιστημίου του Λιντς (2018-2019) και ως καθηγήτρια της ελληνικής ως ξένης γλώσσας από το 2018. Επίσης, από το 2017 μεταφράζει και επιμελείται κείμενα σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο για την ακόλουθη ιστοσελίδα https://centerforinterculturaldialogue.org/.

Στα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η κοινωνιογλωσσολογία και η εφαρμοσμένη γλωσσολογία - συγκεκριμένα, η σύνδεση μεταξύ γλώσσας και εξουσίας, γλώσσας και κουλτούρας, και γλώσσας και προσωπικής ταυτότητας. Επιπλέον, στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγονται η διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση, η πολυγλωσσία και η μετάφραση.

Η Αναστασία υπήρξε βασική συμμετέχουσα στην έρευνα «Κριτικός κοσμοπολιτισμός μέσα από το διάλογο: παλεύοντας με τα στερεότυπα, συζητώντας για τη διαφορετικότητα και αμφισβητώντας τις εύκολες απαντήσεις», η οποία διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Λιντς και το Πανεπιστήμιο του Γκουαναχουάτο στο Μεξικό («Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», Τεύχος 19, σελ. 541-554). Εργάστηκε, επίσης, ως βοηθός ερευνητή στην έρευνα «Η πράξη της κολύμβησης: αταξία, διαφορετικότητα και περιθωριακότητα στη δημόσια πισίνα» («Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», Τεύχος 19, σελ. 64-76).

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/30 - 15:41:00

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900, 2103680910
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα