Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση υποστηρίζει την Κιβωτό του Κόσμου

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση θέτει ως προτεραιότητα την ευθύνη απέναντι στην  ευρύτερη κοινότητα.

Στο πλαίσιο των δράσεών της με κοινωνικό περιεχόμενο, αποφάσισε όπως διαθέσει στην Κιβωτό του Κόσμου μέρος από τα εξέταστρα που καταβάλλονται για τις εξετάσεις ABLE B2 – επίπεδο Β2 και STYLE – όλα τα επίπεδα.

Με αυτόν τον τρόπο, έως το καλοκαίρι του 2020, η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερα σημαντικό χρηματικό ποσό το οποίο θα διαθέσει στην Κιβωτό του Κόσμου για την εξυπηρέτηση του έργου της.

Εκτός από την κοινωνική ευθύνη που την χαρακτηρίζει, η Ελληνοαμερικανική Ένωση έλαβε την ανωτέρω απόφαση για δύο βασικούς λόγους.

Αφενός, οι εξετάσεις από τις οποίες μέρος των εξετάστρων θα διατεθούν συνάδουν με το ηλικιακό κοινό της Κιβωτού του Κόσμου: οι μεν εξετάσεις ABLE B2 που καλύπτουν το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 προτιμώνται από έφηβους υποψήφιους· οι δε εξετάσεις School Tests for Young Learners of English (STYLE) επιπέδων 1-4 που καλύπτουν τα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1-Α2 έχουν σχεδιαστεί για υποψήφιους νεαρής ηλικίας, 7-12 ετών. Αφετέρου, η Κιβωτός του Κόσμου έχει ανάγκη τη συνδρομή όλων, καθώς επί 21 χρόνια προσφέρει πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο στην Ελλάδα χωρίς κρατική επιχορήγηση.

Οι υποψήφιοι στις εξετάσεις ABLE B2 και STYLE θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική και εξεταστική διαδικασία που, ταυτόχρονα με την ικανοποίηση προσωπικών στόχων, επιδρά θετικά στην κοινωνία.

Για το 2020, κάθε συμμετοχή στις εξετάσεις ABLE B2 και STYLE είναι και κοινωνική δράση!

Δείτε Επίσης

Πίσω στην αρχή