Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Adolescents B

Νέοι μαθητές & έφηβοι ∙ Προγράμματα Κορμού

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκλήρωση του επιπέδου A1 και την  προοδευτική εισαγωγή στο επίπεδο Α2 της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτά περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και βασίζεται στη χρήση των νέων  τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Adolescents B, οι μαθητές ενδεικτικά θα μπορούν να:

 • κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά στο λόγο,
 • επικοινωνούν σε απλές περιστάσεις και για ζητήματα ρουτίνας που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία θέματα,
 • μιλούν με απλούς όρους για τον εαυτό τους, το άμεσο περιβάλλον τους και για ζητήματα άμεσης ανάγκης,
 • κατανοούν κείμενα γραμμένα σε σχετικά απλή και σαφή γλώσσα,
 • εκφράζονται γραπτώς με σχετικά απλούς όρους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση σε κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, γραμματική και λεξιλόγιο.

 • Η κατανόηση γραπτού λόγου περιλαμβάνει ανάγνωση κόμικς, ιστοριών, διαλόγων, κριτικών, σύντομων άρθρων, e-mails κτλ.
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου  περιλαμβάνει αποσπάσματα συνομιλιών-διαλόγων, περιγραφών, συνεντεύξεων, παρουσιάσεων και δραστηριότητες προφοράς κτλ.
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου εστιάζει στη γραπτή εξάσκηση σε θέματα για τον εαυτό τους, τους φίλους και την οικογένειά τους, περιγραφές κτλ.
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου περιλαμβάνει περιλαμβάνει ερωτήσεις/απαντήσεις και συζητήσεις πάνω σε θέματα όπως  οικογένεια, χόμπι, σχολικά μαθήματα, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, διακοπές, περιπέτειες κτλ.
 • Στη γραμματική περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις με ερωτηματικές λέξεις (Wh-questions) και οι σύντομες απαντήσεις, οι χρόνοι ρημάτων (Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect, Future Simple, Be going to), τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, τα modal verbs κτλ.
 • Στο λεξιλόγιο περιλαμβάνονται λέξεις υψηλής συχνότητας που συνήθως σχετίζονται με καθημερινές συνήθειες/ρουτίνες, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, φαγητό, φυσικά φαινόμενα, αθλήματα κτλ.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:

Αποκτήστε την πιστοποίηση

Οι εξετάσεις STYLE έχουν σχεδιαστεί για μαθητές 7-12 ετών που επιθυμούν να λάβουν αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειάς τους στην αγγλική γλώσσα ως Δεύτερη/Άλλη Γλώσσα σε επίπεδο αρχαρίων.

Οι εξετάσεις STYLE Level 2 παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής μεταξύ Α1-Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Πίσω στην αρχή