Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Adolescents Pre ECPE

Νέοι μαθητές & έφηβοι ∙ Προγράμματα Προετοιμασίας Εξέτασης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκλήρωση του επιπέδου Γ1 της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και βασίζεται στη χρήση των νέων  τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Adolescents Pre ECPE, οι μαθητές ενδεικτικά θα μπορούν να: 

 • κατανοούν ένα ευρύ φάσμα μεγαλύτερης έκτασης κειμένων και να βρίσκουν τόσο το βαθύτερο νόημα όσο και τις επιμέρους λεπτότερες νοηματικές αποχρώσεις,  
 • συνοψίσουν πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές, ανακατασκευάζοντας τα επιχειρήματα σε μια παρουσίαση με συνοχή και συνεκτικότητα, 
 • εκφραστούν με ευχέρεια και αυθορμητισμό χωρίς εμφανή αναζήτηση λέξεων,  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση σε κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, γραμματική και λεξιλόγιο.

 • Για την ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειμένων χρησιμοποιούνται μεγαλύτερης έκτασης προσαρμοσμένα και αυθεντικά κείμενα όπως αυτά περιλαμβάνονται στα επιλεγμένα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται ή στο επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται από την Ακαδημαϊκή Ομάδα ειδικά για τις ανάγκες του εν λόγω τμήματος. Οι θεματικές ενδεικτικά περιλαμβάνουν το περιβάλλον, την τεχνολογία, την επιστήμη, την κοινωνία και τον πολιτισμό, την τέχνη, την κουλτούρα κ.ά.
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει έκθεση σε ένα εύρος από ραδιοφωνικές/τηλεοπτικές συνεντεύξεις και σχολιασμό αυτών, συνομιλίες, διαλέξεις, τεχνικές ή επιστημονικές αναλύσεις κτλ.
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει τη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων, δοκιμίων, άρθρων, προτάσεων κτλ.
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει εξάσκηση στον επιτονισμό και την αγγλική προφορά,  συζητήσεις για ποικίλα θέματα, περιγραφή γεγονότων, διαλόγους και παιχνίδια ρόλων, παρουσίαση και των δύο πλευρών ενός επιχειρήματος, λήψη κοινής απόφασης κτλ. Οι μαθητές ενδέχεται επίσης να εξασκηθούν και σε άλλες δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου που περιλαμβάνονται σε εξέτασεις εξετάσεις γλωσσομάθειας του αντίστοιχου επιπέδου.
 • Στη γραμματική ενδεικτικά περιλαμβάνονται το πλήρες ρηματικό σύστημα και οι υποπεριπτώσεις αυτού, η χρήση της inversion, η χρήση του γερουνδίου/απαρεμφάτου, ο ευθύς και πλάγιος λόγος, η παθητική φωνή, η causative, οι υποθετικοί λόγοι, οι εμφατικές δομές κτλ.
 • Στο λεξιλόγιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι εκφράσεις, συνδηλώσεις, συνώνυμα-αντώνυμα, ο σχηματισμός λέξεων, οι ιδιωματισμοί, οι παροιμίες, οι λεξιλογικές συνάψεις, οι εξαρτημένες προθέσεις, οι λεπτές εννοιολογικές αποχρώσεις και διαφοροποιήσεις, οι ευφημισμοί και πιο σύνθετο λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα υπό συζήτηση θέματα  κτλ.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:

Αποκτήστε την πιστοποίηση

Το ALCE αποτελεί επίσημη πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1.

Μπορεί να συνδυαστεί με:


Πίσω στην αρχή