Σεμινάρια Project Management - Διοίκηση και Διαχείριση Έργου

Σεμινάρια για το project management και προετοιμασία επαγγελματικής πιστοποίησης PMP, CAPM, PMI-ACP και PSM (Scrum).  Τα σεμινάρια προσφέρονται επίσης ως ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και επανασχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

RSS

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 24.

 • The Art of Project Management®
  Online σεμινάριο για τις βασικές αρχές και τα εργαλεία διοίκησης έργων: σχεδιασμός, οργάνωση και στελέχωση, καθοδήγηση και ηγεσία, έλεγχος και αναφορές, διαχείριση κινδύνου και διαχείριση ομάδων.
 • Project Management Professional (PMP)® Preparation Course
  35+ ώρες εντατικής προετοιμασίας στα Αγγλικά, με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και online simulation tests, για να επιτύχετε στο Project Management Professional (PMP)® exam, του PMI®.
 • PM² Essentials
  Νέο 2ήμερο workshop για την μεθοδολογία διαχείρισης έργων PM². Σχεδιασμένο για επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπόνηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, στελέχη εθνικών αρχών, αλλά και για στελέχη διαχείρισης έργων ανεξαρτήτως κλάδου.
 • SofaStudy
  PMTestOnline is an online self study platform that prepares you for the Project Management Professional (PMP)® exam like there there is a real tutor at the other end. The system contains hundreds of thousands multiple-choice questions and information texts generated from a huge logical connected pool. (PMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.)
 • Εργαστήριο MS Project
  Δείτε τις βασικές λειτουργίες του νέου MS Project 2016. Εξοικειωθείτε με τα μενού, τις οθόνες και τις βασικές αναφορές-εκτυπώσεις που παρέχει το εργαλείο.
 • Agile PM² Essentials
  2ήμερο σεμινάριο για την νέα μεθοδολογία διαχείρισης έργων PM2 με έμφαση σε πρακτικές και εργαλεια Agile Project Management. H Οpen PM2 είναι η ανανεωμένη έκδοση της μεθοδολογίας διαχείρισης έργων PM2 η οποία αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλούς άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007.
 • The Art of Managing Change with a Simulation Workshop
  Σεμινάριο για την Διαχείριση της Αλλαγής σε περιβάλλον διαχείρισης έργων με εργαστήριο προσομοίωσης.
 • Leading virtual teams
  Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές διαχείρισης και ηγεσίες ομάδων από απόσταση, ομάδων που βρίσκονται σε απόμακρες και άλλες γεωγραφικές περιοχές
 • PMI-ACP® Prep Course
  3ήμερο προπαρασκευαστικό σεμινάριο για την πιστοποίηση PMI-ACP® του Project Management Institute® από πιστοποιημένους εισηγητές. (PMI, PMI-ACP are registered marks of the Project Management Institute, Inc.)
 • Professional Scrum Master (PSM I) Prep Course
  Πιστοποιηθείτε στο Agile Project Management και Scrum με την νέα ανερχόμενη επαγγελματική πιστοποίηση PSM® από τον Scrum.org και τους δημιουργούς του Scrum.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/14 - 16:30:55

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants


Ποιοτητα

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680927
Fax: 2103633174
Email: project@hau.gr

 

Project Management Institute

The PMI Registered Provider logo
is a registered mark of the
Project Management Institute, Inc

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα