Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας για Ειδικούς Σκοπούς - Οκτώβριος 2013

06/11/2013

Τα σχολεία και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2013/12/16 - 09:32:55

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα