Ενημέρωση: Οι εξετάσεις ECCE & ECPE Δεκεμβρίου 2020/Ιανουαρίου 2021 θα διεξαχθούν τον Μάρτιο 2021

05/02/2021

Μετά την αναβολή των εξετάσεων ECCE/ECPE Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021, η Ελληνοαμερικανική Ένωση με χαρά ανακοινώνει ότι και οι δύο εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Μάρτιο 2021.

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

ecce logo ecpe logo
  • 20 Μαρτίου 2021
  • 21 Μαρτίου 2021
 

Περίοδοι εγγραφών και εξέταστρα εξετάσεων ECCE και ECPE

  • Οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων Μαρτίου 2021 αφορούν αποκλειστικά σε υποψήφιους οι οποίοι έχουν εγγραφεί για τις εξετάσεις ECCE/ECPE Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021. Αυτοί οι υποψήφιοι θα μεταφερθούν αυτομάτως στις νέες εξεταστικές περιόδους. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων πιθανόν να τροποποιηθούν εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Οι εξετάσεις ECCE και ECPE Μαρτίου 2021 θα διεξαχθούν στην υπάρχουσα μορφή. Από τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου 2021, και οι δύο εξετάσεις θα διεξάγονται με την ανανεωμένη μορφή τους.
  • Μέχρι νεοτέρας, οι εξετάσεις ECCE/ECPE Μαΐου και Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν όπως έχει ανακοινωθεί.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/03/04 - 11:26:06

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα