Πρακτικές πληροφορίες για το ETECT


Εξέταστρα, ημερομηνίες και εξεταστικά κέντρα

Οι εξετάσεις του ETECT διεξάγονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 1 φορά τον χρόνο. Το τεστ διεξάγεται σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2020

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος εγγραφών

ETECT
Eπίπεδο 5

4 Ιουλίου 2021 150€ 15/02/2021 - 04/06/2021

ETECT
Επίπεδο 7

225€
Εξετάσεις κατόπιν αιτήματος

Οι εξετάσεις ETECT Level 5, ETECT Level 7 διεξάγονται επίσης για ομάδες υποψηφίων, κατόπιν αιτήματος, σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, ως ακολούθως:

 • Οι συγκεκριμένες εξεταστικές περίοδοι προσφέρονται μόνον κατόπιν αιτήματος. (Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.)
 • Το πρόγραμμα των συγκεκριμένων εξεταστικών περιόδων ενδέχεται να τροποποιείται, αναλόγως των αναγκών των εμπλεκομένων. (Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα για το πρόγραμμα σε ισχύ.)
 • Οι συγκεκριμένες εξετάσεις είναι ίδιες σε μορφή, διάρκεια και διαδικασίες με τις ήδη προγραμματισμένες εξετάσεις. Διοργανώνονται εξ ολοκλήρου από το  Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή των εξεταστικών χώρων, τις εγγραφές των υποψηφίων, την παροχή ειδικών συνθηκών συμμετοχής στις εξετάσεις σε υποψήφιους με ειδικές ικανότητες και την επιλογή και εκπαίδευση του εξεταστικού προσωπικού.
Δηλώστε συμμετοxή στο ETECT

Δηλώσεις συμμετοχής στo ETECT μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (online), μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως στα Γραφεία μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών/Καθηγητές Αγγλικής

Ηλεκτρονικά (Online)

Με το online σύστημα εγγραφών ORFEAS, υποβάλλετε τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών σας και τα εξέταστρα ηλεκτρονικά (online), επιταχύνετε τη διαδικασία της εγγραφής και, ταυτόχρονα, έχετε τη δυνατότητα:

 • να ελέγχετε οποιαδήποτε στιγμή, βήμα προς βήμα, τη διαδικασία εγγραφών των μαθητών σας.
 • να καταθέτετε με ασφάλεια τα εξέταστρα με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.
 • να επιλέγετε το κτίριο και την ώρα εξέτασης των υποψηφίων σας.
 • να αλλάζετε ή να διορθώνετε προσωπικά στοιχεία που αφορούν στους μαθητές σας.
 • να αλλάζετε ή να διορθώνετε προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών σας. (π.χ διεύθυνση, τηλέφωνο).
 • να ενημερώνεστε αναλυτικά για το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθητών σας.
 • να ενημερώνεστε με e-mail για την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
 • να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώνετε, συγκεντρωτικά και αναλυτικά, τα αποτελέσματα των υποψηφίων σας για όλες τις εξετάσεις.
 • να έχετε πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Το μόνο που χρειάζεστε για τη σύνδεσή σας στο σύστημα ORFEAS είναι ο κωδικός φροντιστηρίου (School Code) και ο κωδικός πρόσβασης (Password) που σας έχουν δοθεί από το Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Mέσω ταχυδρομείου

Στείλτε τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών σας μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τη διαδικασία και την προθεσμία όπως έχουν οριστεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό και την αίτηση:

Αυτοπροσώπως

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε την αίτηση σας αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες μέρες, από τις 09:00 μέχρι τις 20:00.

Μεμονωμένοι υποψήφιοι

Ηλεκτρονικά (online)

Υποβάλετε την αίτηση και τα εξέταστρα για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις ETECT ηλεκτρονικά μέσω του online συστήματος ORFEAS for Individual Candidates με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Το σύστημα εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία, επιταχύνει με απλά βήματα τη διαδικασία εγγραφής σας, και παράλληλα, σας παρέχει τη δυνατότητα:

 • να ελέγχετε οποιαδήποτε στιγμή, βήμα προς βήμα, τη διαδικασία εγγραφής σας.
 • να καταθέτετε με ασφάλεια τα εξέταστρα με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.
 • να επιλέγετε το κτίριο και την ώρα εξέτασής σας.
 • να ενημερώνεστε αναλυτικά για το πρόγραμμα εξετάσεων.
 • να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώνετε τα αποτελέσματά σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα online εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates πρέπει να διαθέτετε ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) και να συνδεθείτε εδώ.

Μέσω ταχυδρομείου

Στείλτε την αίτηση συμμετοχής σας μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τη διαδικασία και την προθεσμία που έχουν οριστεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό και τις αιτήσεις:

Αυτοπροσώπως

Υποβάλετε αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής σας στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 20:00.

Ειδικές Συνθήκες Συμμετοχής στις εξετάσεις

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι ο κάθε υποψήφιος μπορεί να αποδεικνύει τις γλωσσικές και διδακτικές του ικανότητες υπό εξεταστικές συνθήκες που είναι δίκαιες και που δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση των γλωσσικών και διδακτικών δεξιοτήτων του. Γι’ αυτό το λόγο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση επιτρέπει στους υποψηφίους με ειδικές ικανότητες να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες. Τέτοιες ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις αποσκοπούν στη λιγότερο δυνατή επιβάρυνση του υποψηφίου λόγω της πάθησής του κατά τη διάρκεια της εξέτασης αλλά και στην όσο πιο ακριβή αξιολόγηση των γλωσσικών και διδακτικών δεξιοτήτων που εξετάζονται. Με τις διάφορες αυτές συνθήκες, τα αποτελέσματα των εξετάσεων απεικονίζουν την πραγματική ευχέρεια του κάθε υποψηφίου στη δεξιότητα που αξιολογείται. Με άλλα λόγια, η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει ως στόχο να αξιολογεί την ικανότητα διδασκαλίας της Αγγλικής από τον υποψήφιο και όχι την αξιολόγηση της ικανότητας αυτής μέσω των αισθήσεών του, της γραφής, της ομιλίας του ή της ικανότητας αντίληψης.

Ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις των εξετάσεων

Ορισμένα είδη ειδικών συνθηκών ή τροποποιήσεων είναι τα ακόλουθα:

 • Παράταση στην ώρα εξέτασης
 • Επιπλέον διαλείμματα
 • Προσωπικός εκφωνητής θεμάτων
 • Γραφέας
 • Καταχωρητής απαντήσεων
 • Ακουστικά
 • Τροποποιημένο εξεταστικό τετράδιο με ειδικό σχήμα  π.χ. διευρυμένη γραμματοσειρά
 • Ειδικός τρόπος απαντήσεων π.χ. χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Πρόσβαση αναπηρικού αμαξίδιου σε συγκεκριμένους εξεταστικούς χώρους

Δικαιολογητικά

 • Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ειδικής ικανότητας του υποψηφίου πρέπει να έχουν εκδοθεί τα από πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό δημοσίου φορέα, με εξειδίκευση στην πάθηση του υποψηφίου.
 • Αποδεκτά είναι είτε η πρωτότυπη επικυρωμένη γνωμάτευση είτε φωτοαντίγραφο της, με επικύρωση του γνήσιου αντιγράφου.

Υποβολή αιτημάτων

 • Για να υποβάλουν αίτημα για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης και να την καταθέσουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
 • Όλο το υλικό πρέπει να υποβάλλεται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Υλικό το οποίο αφορά σε τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των εξετάσεων (παράταση στην ώρα εξέτασης, προσωπικός εκφωνητής θεμάτων, γραφέας) πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης. Υλικό το οποίο αφορά σε άλλες τροποποιήσεις (διευρυμένη γραμματοσειρά) πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Κατεβάστε την αίτηση:

Απόρριψη ή τροποποίηση αιτημάτων

Ενδεχομένως, αιτήματα υποψηφίων για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις μπορούν να απορριφθούν ή να  τροποποιηθούν, όπως, επίσης, να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων εφόσον:

 • Tα δικαιολογητικά υποβάλλονται την ημέρα της εξέτασης ή μετά την εξέταση.
 • Τα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο ειδικό επαγγελματία.
 • Η ειδική ικανότητα του υποψηφίου δεν περιγράφεται με σαφήνεια και δεν προσδιορίζεται επακριβώς η φύση της κατάστασης. (Για παράδειγμα, «μειωμένη όραση» ή «ψυχολογικές δυσκολίες» θεωρούνται ασαφείς όροι.)
 • Τα δικαιολογητικά δεν περιγράφουν την παρούσα κατάσταση του υποψηφίου.
 • Από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η κατάσταση του υποψηφίου δεν επηρεάζει την επίδοσή του σε εξετάσεις υπό κανονικές συνθήκες.
 • Υπάρχει διαφωνία μεταξύ του υποψηφίου που υποβάλλει την αίτηση και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης αναφορικά με το είδος τροποποίησης εξέτασης που ζητήθηκε (π.χ. επιπλέον χρόνος ή τρόπος παρουσίασης).

Οποιαδήποτε απόφαση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σχετικά με ειδικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων βασίζεται στη βούλησή του να εξασφαλίσει την αξιολόγηση της ικανότητας του υποψηφίου στην Αγγλική με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Δείγματα Εξετάσεων και άλλο υλικό προετοιμασίας

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρέχει υλικό προετοιμασίας στους υποψηφίους.

Υπενθυμίζεται στους υποψηφίους ότι η χρησιμοποίηση των δειγμάτων εξετάσεων ως εργαλείο προετοιμασίας δεν αντικαθιστά την εκτεταμένη και απαιτούμενη δουλεία σχετικά με τη γλώσσα. Η επιτυχία στα δείγματα εξετάσεων δεν εγγυάται επιτυχία στις κανονικές εξετάσεις.

ETECT Level 5 Syllabus
ETECT Level  5 Sample Test

ETECT Level 7 Syllabus
ETECT Level 7 Sample Test

Suggested Readings for ETECT Preparation

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
 • Οι υποψήφιοι λαμβάνουν αναλυτική βαθμολογία (score report) και στην συνέχεια το πιστοποιητικό ETECT.
 • Λαμβάνουν το πιστοποιητικό ETECT μόνο οι υποψήφιοι που έχουν περάσει με επιτυχία όλες τις ενότητες. Στην αντίθετη περίπτωση, οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόνο αναλυτική βαθμολογία (score report).
Αναβαθμολόγηση

Η βαθμολόγηση των εξετάσεων που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση γίνεται από τους εξεταστικούς φορείς σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες αρχές αξιολόγησης. Τα πολλά και διαφορετικά στάδια ποιοτικής αξιολόγησης της διαδικασίας βαθμολόγησης διασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Αν, παρόλα αυτά, επιθυμείτε να ζητήσετε επανεξέταση του γραπτού σας, μπορείτε να το κάνετε το αργότερο εντός 15 ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, υποβάλλοντας την κατάλληλη αίτηση αναβαθμολόγησης και καταβάλλοντας τέλος αναβαθμολόγησης. Κατόπιν, οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης προωθούνται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων στους εξεταστικούς φορείς. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λαμβάνετε επιστολή που σας ενημερώνει για το νέο αποτέλεσμα το οποίο είναι οριστικό.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι:

 • Αιτήσεις αναβαθμολόγησης γίνονται δεκτές το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις.
 • Οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει μετά από διαδικασία αναβαθμολόγησης θεωρείται οριστικό και αμετάκλητο.
 • Σε περίπτωση που μετά από διαδικασία αναβαθμολόγησης αλλάξει θετικά το αποτέλεσμα της εξέτασης (ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό, βελτιώνεται η βαθμολογία του σε μία ή περισσότερες ενότητες), το τέλος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται και εκδίδεται νέο δελτίο επίδοσης του υποψηφίου (score report).
Δείτε επίσης
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/03/02 - 11:25:39

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα