Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

ETECT (English Teaching Competency Test)

Πιστοποιήσεις Καθηγητών Αγγλικής
Γλώσσα:
Αγγλικά

Το ETECT αποτελεί εξέταση που απευθύνεται σε αρχάριους και πεπειραμένους καθηγητές Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL). Στους επιτυχόντες απονέμεται πιστοποιητικό διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Το ΕΣΥΔ, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης της Ελλάδας, χορηγεί διαπιστεύσεις σε φορείς πιστοποίησης και διαχείρισης και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation). Το ΕΣΥΔ έχει εγκρίνει την λειτουργία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ως Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων στον προαιρετικό τομέα.

Το ETECT έχει αναπτυχθεί από το Hellenic American University και είναι το πρώτο διαπιστευμένο πιστοποιητικό διδασκαλίας το οποίο έχει διαπιστευθεί στην Ελλάδα.

Σε ποιους απευθύνεται το ETECT;

Το ETECT απευθύνεται σε αρχάριους και πεπειραμένους καθηγητές Αγγλικής.

Αρχάριοι καθηγητές

Εάν είστε αρχάριος καθηγητής με μικρή διδακτική εμπειρία ή δεν έχετε ακόμα προσληφθεί επίσημα, θα διαπιστώσετε ότι η παρακολούθηση μαθημάτων μεθοδολογίας και εκπαιδευτικών εργαστηρίων καθώς και η ομαδική διδασκαλία σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα βοηθήσουν την εξέλιξη της καριέρας σας. Ένα διαπιστευμένο πιστοποιητικό για καθηγητές Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL) όπως το ETECT θα σας δώσει την ευκαιρία να επιδείξετε τις δεξιότητες και τις δυνατότητες που έχετε αποκτήσει.

Πεπειραμένοι καθηγητές

Εάν είστε πεπειραμένος καθηγητής, μπορείτε και εσείς να ωφεληθείτε  από διαπιστευμένη πιστοποίηση. Πιθανόν να έχετε στο ενεργητικό σας εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας και να έχετε παρακολουθήσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια στο πλαίσιο της επαγγελματικής σας επιμόρφωσης αλλά να μη διαθέτετε επίσημη πιστοποίηση σε ανώτερο επίπεδο. Το ETECT σας παρέχει διαπιστευμένη πιστοποίηση των δυνατοτήτων σας η οποία αναγνωρίζεται και στην Ευρώπη.

Περιγραφή του ETECT

Το ETECT προσφέρεται στα επίπεδα 5 και 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework - EQF).Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008 ως μέρος της συνεχούς προσπάθειας προώθησης της κινητικότητας εργαζομένων και σπουδαστών στην Ευρώπη και αποτελείται από οκτώ επίπεδα προσόντων που αφορούν σε γνώση, δεξιότητες και δυνατότητες. Το πλαίσιο επιτρέπει την αντιστοίχιση επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των διαφόρων χωρών.

Επίπεδο 5

Το επίπεδο 5 του ETECT αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να εφαρμόσει βασικές αρχές και αποτελεσματικές πρακτικές της Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL). Επίσης, εξετάζει την γλωσσική συνειδητότητα, τη γνώση της λειτουργίας της Αγγλικής και την ικανότητα μετάδοσης αυτής της γνώσης στους μαθητές με τρόπο που διευκολύνει τη μάθηση.

Η πιστοποίηση επιπέδου 5 είναι κατάλληλη για επαγγελματίες που είναι νέοι στον χώρο. Ανταποκρίνεται στην γνώση και στις δεξιότητες που αποκτούνται από την παρακολούθηση μεταλυκειακού προγράμματος εκπαίδευσης καθηγητών διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών το οποίο συμπεριλαμβάνει πρακτική εξάσκηση (Practicum).

Επίπεδο 7:

Το επίπεδο 7 του ETECT αξιολογεί την εξειδικευμένη γνώση των σύγχρονων θεωριών της γλωσσικής κατάκτησης των αρχών της γλωσσικής διδασκαλίας. Το τεστ επίσης εξετάζει τη γνώση της Αγγλικής σε ανώτερο επίπεδο. Οι υποψήφιοι πρέπει αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκφράσουν τη σύνδεση μεταξύ έρευνας και πρακτικής σε γραπτό κείμενο το οποίο στηρίζεται σε ακαδημαϊκές αναφορές.

Η πιστοποίηση του επιπέδου 7 είναι κατάλληλη για επαγγελματίες που διαθέτουν διδακτική εμπειρία προτεινόμενης διάρκειας τριών ετών και επιθυμούν να αναπτύξουν κριτική θεώρηση σχετικών γνωστικών θεμάτων ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στον χώρο της Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών. Το επίπεδο 7 ανταποκρίνεται στην γνώση και στις δεξιότητες που αποκτούνται από την παρακολούθηση μεταλυκειακού προγράμματος εκπαίδευσης καθηγητών διάρκειας τουλάχιστον 200 ωρών το οποίο συμπεριλαμβάνει πρακτική εξάσκηση (Practicum).   Επίπεδο 5

Το ETECT Επίπεδο 5 αποτελείται από δύο ενότητες διάρκειας 2 ωρών έκαστη. Η μία ενότητα αφορά σε Μεθοδολογία (Methodology) και η άλλη σε Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness).

Ενότητα 1: Μεθοδολογία (Methodology) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 5 μέρη:

 • Μέρος 1: Αποτελεσματική διαχείριση τάξης
 • Μέρος 2: Διόρθωση προφορικών λαθών
 • Μέρος 3: Σχεδιασμός μαθήματος
 • Μέρος 4: Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου
 • Μέρος 5: Μέθοδοι και τεχνικές Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL)

Στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι υποψήφιοι καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις κατά τη γλωσσική διδασκαλία. Τα σενάρια για αυτές τις καταστάσεις περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η ηλικία και το επίπεδο των σπουδαστών και τις δεξιότητες στις οποίες δίνεται. Οι υποψήφιοι επίσης καλούνται να δικαιολογήσουν τις ενέργειες που επιλέγουν. 

Η ενότητα εξετάζει τις δυνατότητες των υποψηφίων σε τομείς όπως η διαχείριση τάξης, παρουσίαση και πρακτική, σχεδιασμός μαθήματος, γνώση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των σπουδαστών, αξιολόγηση της εκμάθησης και διδασκαλία κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, προφορά, γραμματική και λεξιλόγιο.

Ενότητα 2: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 6 μέρη:

 • Mέρος 1: Μορφή, λειτουργία και χρήση ρηματικών χρόνων
 • Μέρος 2: Αναγνώριση λαθών
 • Μέρος 3: Γλωσσικές λειτουργίες και γλωσσικό ύφος
 • Μέρος 4: Σημασιολογικές διαφορές ανάμεσα σε ζεύγη προτάσεων
 • Μέρος 5: Ορολογία Γραμματικής
 • Μέρος 6: Κατανόηση γραπτού λόγου

 

ETECT Level 5 Syllabus v.2.0

ETECT Level  5 Sample Test

Suggested Readings for ETECT Preparation

Επίπεδο 7

Το ETECT – Επίπεδο 7 αποτελείται από τρεις ενότητες: δύο ενότητες διάρκειας 2 ωρών έκαστη, Μεθοδολογία (Methodology) και Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness), και μία ενότητα διάρκειας 1,5 ώρας για τη συγγραφή δοκιμίων (Essays).

Ενότητα 1: Μεθοδολογία (Methodology) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 5 μέρη:

 • Μέρος 1: Αποτελεσματική διαχείριση τάξης
 • Μέρος 2: Διόρθωση προφορικών λαθών
 • Μέρος 3: Σχεδιασμός μαθήματος
 • Μέρος 4: Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου
 • Μέρος 5: Μέθοδοι και τεχνικές Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL)

Στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις οι υποψήφιοι καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις που αφορούν την διδασκαλία στην τάξη. Τα σενάρια για αυτές τις καταστάσεις περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η ηλικία και το επίπεδο των σπουδαστών, και τις δεξιότητες στις οποίες δίνεται έμφαση στην συγκεκριμένη κατάσταση. Οι υποψήφιοι επίσης καλούνται να δικαιολογήσουν τις ενέργειες που επιλέγουν. 

Η ενότητα της Μεθοδολογίας εξετάζει τις δυνατότητες των υποψηφίων σε τομείς όπως η διαχείριση της τάξης, παρουσίαση και πρακτική, σχεδιασμός μαθήματος, γνώση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των σπουδαστών, αξιολόγηση της εκμάθησης, και διδασκαλία κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, κατανόησης προφορικού λόγου, προφορικής επικοινωνίας, προφοράς, γραμματικής και λεξιλογίου.

Ενότητα 2: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 6 μέρη:

 • Μέρος 1: Μορφή, λειτουργία και χρήση ρηματικών χρόνων
 • Μέρος 2: Αναγνώριση λαθών
 • Μέρος 3: Γλωσσικές λειτουργίες και γλωσσικό ύφος
 • Μέρος 4: Σημασιολογικές διαφορές ανάμεσα σε ζεύγη προτάσεων
 • Μέρος 5: Ορολογία Γραμματικής
 • Μέρος 6: Κατανόηση γραπτού λόγου

Ενότητα 3: Δοκίμια (Essays) [1 ώρα και 30 λεπτά]

Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν τρία δοκίμια: ένα που αφορά σε Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) και Γλωσσική Κατάκτηση (Language Acquisition), και δυο που αφορούν σε Διδακτικές Δεξιότητες (Teaching Skills) και Γραμματική (Grammar).

Μέρος 1: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) και Γλωσσική Κατάκτηση (Language Acquisition)

Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα από δύο θέματα και αναπτύσσουν ένα δοκίμιο 200- 250 λέξεων στο θέμα της επιλογής τους.

Το πρώτο από τα δυο ερωτήματα σε αυτήν την ενότητα αφορά σε γλωσσολογικά θέματα όπως μορφολογία, φωνητική, φωνολογία, σύνταξη, σημασιολογία, γλωσσική ποικιλότητα και πραγματολογία. Το δεύτερο ερώτημα σχετίζεται με την κατάκτηση πρώτης ή δεύτερης γλώσσας.

Ενότητα 2: Διδακτικές (Teaching Skills) Δεξιότητες και Γραμματική (Grammar)

Οι υποψήφιοι επιλέγουν δύο από τέσσερα θέματα. και αναπτύσσουν δύο δοκίμια 200-250 λέξεων στο θέμα της επιλογής τους έκαστο.

Τα θέματα σχετίζονται με την διδασκαλία κατανόησης προφορικού λόγου, παραγωγής προφορικού λόγου, κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου, λεξιλογίου, προφοράς και γραμματικής.

ETECT Level 7 Syllabus v.1.0

ETECT Level 7 Sample Test

Suggested Readings for ETECT Preparation     ⌟


Εξέταστρα, ημερομηνίες και εξεταστικά κέντρα

Οι εξετάσεις του ETECT διεξάγονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 1 φορά τον χρόνο. Το τεστ διεξάγεται σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2023

Εξέταση

Ημερομηνία

Εξέταστρα

Περίοδος εγγραφών

ETECT
Eπίπεδο 5

25 Ιουνίου 2023

150 €

25/01/2023 - 26/05/2023

ETECT
Επίπεδο 7

225 €

Εξετάσεις κατόπιν αιτήματος

Οι εξετάσεις ETECT Level 5, ETECT Level 7 διεξάγονται επίσης για ομάδες υποψηφίων, κατόπιν αιτήματος, σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, ως ακολούθως:

 • Οι συγκεκριμένες εξεταστικές περίοδοι προσφέρονται μόνον κατόπιν αιτήματος. (Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.)
 • Το πρόγραμμα των συγκεκριμένων εξεταστικών περιόδων ενδέχεται να τροποποιείται, αναλόγως των αναγκών των εμπλεκομένων. (Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα για το πρόγραμμα σε ισχύ.)
 • Οι συγκεκριμένες εξετάσεις είναι ίδιες σε μορφή, διάρκεια και διαδικασίες με τις ήδη προγραμματισμένες εξετάσεις. Διοργανώνονται εξ ολοκλήρου από το  Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή των εξεταστικών χώρων, τις εγγραφές των υποψηφίων, την παροχή ειδικών συνθηκών συμμετοχής στις εξετάσεις σε υποψήφιους με ειδικές ικανότητες και την επιλογή και εκπαίδευση του εξεταστικού προσωπικού.
Συνοπτική και Αναλυτική Παρουσίαση του English Teaching Competency Test (ETECT)

Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτηση σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τάμπλετ σας ή το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.


Αποτελέσματα

 • Οι υποψήφιοι λαμβάνουν αναλυτική βαθμολογία (score report) και στην συνέχεια το πιστοποιητικό ETECT.
 • Λαμβάνουν το πιστοποιητικό ETECT μόνο οι υποψήφιοι που έχουν περάσει με επιτυχία όλες τις ενότητες. Στην αντίθετη περίπτωση, οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόνο αναλυτική βαθμολογία (score report).

Αναβαθμολόγηση

Η βαθμολόγηση των εξετάσεων που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση γίνεται από τους εξεταστικούς φορείς σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες αρχές αξιολόγησης. Τα πολλά και διαφορετικά στάδια ποιοτικής αξιολόγησης της διαδικασίας βαθμολόγησης διασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Αν, παρόλα αυτά, επιθυμείτε να ζητήσετε επανεξέταση του γραπτού σας, μπορείτε να το κάνετε το αργότερο εντός 15 ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, υποβάλλοντας την κατάλληλη αίτηση αναβαθμολόγησης και καταβάλλοντας τέλος αναβαθμολόγησης. Κατόπιν, οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης προωθούνται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων στους εξεταστικούς φορείς. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λαμβάνετε επιστολή που σας ενημερώνει για το νέο αποτέλεσμα το οποίο είναι οριστικό.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι:

 • Αιτήσεις αναβαθμολόγησης γίνονται δεκτές το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις.
 • Οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει μετά από διαδικασία αναβαθμολόγησης θεωρείται οριστικό και αμετάκλητο.
 • Σε περίπτωση που μετά από διαδικασία αναβαθμολόγησης αλλάξει θετικά το αποτέλεσμα της εξέτασης (ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό, βελτιώνεται η βαθμολογία του σε μία ή περισσότερες ενότητες), το τέλος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται και εκδίδεται νέο δελτίο επίδοσης του υποψηφίου (score report).

ETECT Αίτηση Αναβαθμολόγησης                                                                                                                        


Κέντρα Ξένων Γλωσσών που αναγνωρίζουν το ETECT ως κριτήριο επιλογής προσωπικού

Μετά την επίσημη αναγνώριση του ΕΤΕCT από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), δείτε ακολούθως λίστα με Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) που έχουν ήδη συμπεριλάβει το ΕΤΕCT στα κριτήρια επιλογής προσωπικού τους ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής και των αρχών και πρακτικών που διέπουν τη Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL).

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Πόλη

Αντωνοπούλου Ανθούλα - Γακοπούλου Πέγκυ

Τρίκαλα

Αρβανίτη Ζαφειρούλα

Αγρίνιο

Ασλάνη Έλφη

Ιωάννινα

Βιταλάκη Χαρίκλεια

Ρέθυμνο

Γαληνάκη - Μπαρνιά - Αφοί Μπαρνιά Ο.Ε.

Ηράκλειο

Γλωσσομάθεια - Σαχπατζίδης Αριστείδης

Πτολεμαΐδα

Εκπαιδευτική Δυναμική - E. Παπαϊωάννου - Χ. Κανελλοπούλου-Κυριακοπούλου

Σύρος

Επικοινωνία - Καλογήρου - Μπουτζά Γεωργία Ο.Ε.

Ιωάννινα

IONIAN (Κατσιμπόκη Βασιλική Η.)

Πρέβεζα

Καλογήρου - Μπουτζά Γεωργία Γ.

Ιωάννινα

Κατσαρδής Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Περιστέρι

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αντωνίου Ρήγας - Ελένη Δημάκη English School

Βόλος

Κόκκαλη Σπυριδούλα

Κέρκυρα

Κουνιάκης Δημήτριος

Πάτρα

Κούρος Αντώνιος

Αγρίνιο

Ντάβου Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παλλήνη

Ξένες Γλώσσες Λαμπράκη Ειρήνη

Ηράκλειο

Πολυχρονάκη-Καπαϊδονάκη Ευγενία

Ρέθυμνο

Σπυριδάκου Ράνια

Πάτρα

Σκόδρα Μαρία & ΣΙΑ Ο.Ε.

Πτολεμαΐδα

Συγκούνα Άννα

Πρέβεζα

Τζίκου Ευαγγελία & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μεσολόγγι

Τζουβάρα Μαρία

Άρτα

ΑΧΟΝ (Σιόλιος Δημήτριος Κ.)

Πτολεμαΐδα

ΑΧΟΝ - Σιόλιος Κουγιουμτζόγλου Ο.Ε.

Κοζάνη

Big Ben - Neal Σαμάνθα

Χανιά

CosmoDialogos - Χ. Τσολάκος - Μ. Κωστίνος O.E.

Θεσσαλονίκη

Παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα:

 • Σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα ΚΞΓ ή οργανισμός, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
 • Καταβάλουμε προσπάθειες ώστε η λίστα να είναι όσο το δυνατόν πιο ενήμερη. Παρ’ όλα αυτά το περιεχόμενό της ίσως να μην είναι ακριβές για λόγους εκτός του ελέγχου μας.
Πίσω στην αρχή