Πρόγραμμα & περίοδοι εγγραφών BCCE™, ABLE B2, ALCE™ & STYLE

Εξεταστικές περίοδοι

Οι εξετάσεις ABLE B2 διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, τον Ιανουάριο και Ιούνιο σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Οι εξετάσεις BCCE™, ALCE™ και STYLE διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (εκτός Αυγούστου) σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Οι επιμέρους εξεταστικές περίοδοι ορίζονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση αναλόγως των αναγκών της εκάστοτε περιοχής.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ενώ οι προφορικές εξετάσεις την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν ή μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.

Ακολουθούν οι ημερομηνίες, εξέταστρα και περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις BCCE™, ABLE B2, ALCE™ και STYLE οι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα από την Ελληνοαμερικανική Ένωση:


2021

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος εγγραφών
 
STYLE Δείτε όλες τις ημερομηνίες και τις πόλεις που διεξάγονται εξετάσεις.

Levels 1-3: 40€

Level 4: 60€

Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
 
BCCE™ Δείτε όλες τις ημερομηνίες και τις πόλεις που διεξάγονται εξετάσεις. 80€ Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
 
ABLE B2 Δείτε όλες τις ημερομηνίες και τις πόλεις που διεξάγονται εξετάσεις. 150€ Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
 
ALCE™ Δείτε όλες τις ημερομηνίες και τις πόλεις που διεξάγονται εξετάσεις. 140€ Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.

 

  • Oι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν καθώς και να προστεθούν νέες.
  • Για τη διεξαγωγή της κάθε εξέτασης ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.
Εξετάσεις κατόπιν αιτήματος

Οι εξετάσεις BCCE™, ALCE™ και STYLE μπορούν να διεξαχθούν και για ομάδες υποψηφίων στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος, ως ακολούθως:

  • Όλες οι συγκεκριμένες εξετάσεις προσφέρονται μόνον κατόπιν αιτήματος. (Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.)
  • Όλες οι συγκεκριμένες εξετάσεις είναι ίδιες σε μορφή, διάρκεια και διαδικασίες με τις εξετάσεις που διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Διοργανώνονται εξ ολοκλήρου από το  Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή των εξεταστικών χώρων, τις εγγραφές των υποψηφίων, την παροχή ειδικών συνθηκών συμμετοχής στις εξετάσεις σε υποψήφιους με ειδικές ικανότητες και την επιλογή και εκπαίδευση του εξεταστικού προσωπικού.
  • Όλες οι συγκεκριμένες εξετάσεις διεξάγονται σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα. Το πρόγραμμά τους ενδέχεται να τροποποιείται, αναλόγως των αναγκών των εμπλεκομένων. (Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα για το πρόγραμμα σε ισχύ.)
Δείτε επίσης:

2020

2019

2018

2017

2016

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/12/17 - 12:36:01

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα