Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί

Περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί σε 120 χώρες εμπιστεύονται το TOEIC® για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού.

Δείτε μια ενδεικτική λίστα των επιχειρήσεων αυτών. (.pdf, 1.94 MB)

Επίσης διαβάστε αναλυτικά γιατί το TOEIC®  αποτελεί κριτήριο επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας στον εργασιακό τομέα.

The TOEIC Test for Recruitment
The TOEIC Test for Training
The TOEIC Test for Career Development
The TOEIC Test for Job Placement
The TOEIC Test for Academic Placement
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 11:21:44

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα