Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί

Περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί σε 120 χώρες εμπιστεύονται το TOEIC® για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού.

Δείτε μια ενδεικτική λίστα των επιχειρήσεων αυτών. (.pdf, 1.94 MB)

Επίσης διαβάστε αναλυτικά γιατί το TOEIC®  αποτελεί κριτήριο επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας στον εργασιακό τομέα.

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/03 - 19:43:24

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα