Πώς να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις

 • Εξοικειωθείτε με τη δομή του τεστ. Μάθετε τις ενότητες του τεστ και τον αριθμό των ερωτήσεων που θα κληθείτε να απαντήσετε.
 • Εξοικειωθείτε με τη διάρκεια του τεστ. Εξασκηθείτε χωρίς διαλείμματα και τηρήστε πιστά τους κανονισμούς και τις οδηγίες που παρέχονται.
 • Ακολουθήστε με επιμέλεια τις οδηγίες, συμβουλές και υποδείξεις των καθηγητών σας.
 • Προετοιμαστείτε για τις πραγματικές εξεταστικές συνθήκες:
  • Εάν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις εξετάσεις YLE, μπορείτε να σημειώνετε τις απαντήσεις σας με μολύβι ή στυλό σε όλες τις ενότητες. Εάν συμμετέχετε στις εξετάσεις KET for Schools, PET for Schools, ECCE και ECPE, σημειώνετε τις απαντήσεις σας μόνο με μολύβι σε όλες τις ενότητες. Εάν συμμετέχετε στις εξετάσεις FCE, CAE και CPE σημειώνετε τις απαντήσεις σας μόνο με στυλό μόνο στην ενότητα παραγωγής γραπτού λόγου (writing).
  • Σε όλες τις εξετάσεις (εκτός από τις εξετάσεις YLE), σημειώνετε όλες τις απαντήσεις σας στην ειδική φόρμα απαντήσεων (answer sheet) και όχι στο τετράδιο ερωτήσεων (test booklet). Εάν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις εξετάσεις YLE, σημειώνετε όλες τις απαντήσεις σας στο τετράδιο ερωτήσεων (test booklet).
  • Μη σημειώνετε οτιδήποτε άλλο στην ειδική φόρμα απαντήσεων.
  • Εάν αλλάξετε γνώμη για μια απάντηση, σβήστε την αρχική σας επιλογή εντελώς.
  • Δεν επιτρέπεται παραπάνω από μία απάντηση για κάθε ερώτηση.
  • Εάν δεν είστε σίγουροι για μια απάντηση, τότε προσπαθήστε να μαντέψετε τη σωστή.
  • Στο τετράδιο ερωτήσεων μπορείτε μόνο να κρατήσετε σημειώσεις ή να υπογραμμίσετε κάποια μέρη που κρίνετε ότι θα σας βοηθήσουν να απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις.

Θυμηθείτε ότι:

 • Η προετοιμασία με τεστ προηγουμένων ετών ή τεστ προσομοίωσης (mock tests) δεν αντικαθιστά τη συστηματική προετοιμασία στη γλώσσα.
 • Η επιτυχία σε διαγωνίσματα προηγούμενων ετών ή τεστ προσομοίωσης δεν εγγυάται επιτυχία στις πραγματικές εξετάσεις.

Δείτε επίσης:

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/03/13 - 11:56:50

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα