Από το Μάιο 2013, το GVR και το Listening του ECCE ανανεώνονται.

23/06/2011

Το Πανεπιστήμιο του Michigan καταβάλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει τις εξετάσεις ECCE σε υψηλό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειάς του, διεξήγαγε έρευνα που περιελάμβανε – μεταξύ άλλων - εξέταση της σύγχρονης σχετικής βιβλιογραφίας, επανεξέταση του CEFR, στατιστική ανάλυση των ερωτημάτων του ECCE, εξέταση της επίδοσης των υποψηφίων ECCE στις ενότητες GVR και Listening, αιτήματα όσων προετοιμάζουν υποψήφιους αλλά και αιτήματα των ίδιων των υποψηφίων ECCE για αλλαγές.  

Κατόπιν αυτής της εκτεταμένης έρευνας, το Πανεπιστήμιο του Michigan ανακοίνωσε αλλαγές στο GVR και στο Listening του ECCE.

Με αυτές τις αλλαγές:

 • Η γλώσσα των κειμένων στις ενότητες GVR και Listening θα είναι πιο αντιπροσωπευτική εκείνης που χρησιμοποιείται σε δημόσιους, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς χώρους.
 • Οι υποψήφιοι θα έρχονται σε επαφή με ευρεία ποικιλία θεμάτων και ειδών προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν ερωτήσεις στο Listening πριν τις ακούσουν και να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για το GVR .

Οι αλλαγές, που θα ισχύσουν από την εξεταστική περίοδο του Μαΐου 2013, είναι οι παρακάτω:

Eνότητα GVR, μέρος Reading:
 • Οι δραστηριότητες με τις διαφημίσεις και τα μεγαλύτερου μήκους κείμενα δεν θα ισχύουν. 
 • Από το Μάιο 2013, αντί των ανωτέρω, θα υπάρχουν δύο σύντομα κείμενα με πέντε ερωτήσεις το καθένα και τέσσερα κείμενα, συνολικού μήκους περίπου 550 λέξεων, με δέκα συνολικά ερωτήσεις που θα εξετάζουν το περιεχόμενο των κειμένων.  
 • H συνολική διάρκεια της ενότητας GVR θα αυξηθεί σε 90 λεπτά από 80 λεπτά.
 • Τα μέρη Grammar και Vocabulary του GVR του ECCE θα μείνουν ως έχουν.
Eνότητα Listening, μέρος 2:
 • Δεν θα ισχύει η ραδιοφωνική συνέντευξη σχετικά με ένα θέμα που ακούγεται σε μέρη με ερωτήσεις να ακολουθούν το κάθε μέρος.
 • Από το Μάιο 2013, η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθίσταται από τέσσερις σύντομες ομιλίες σε διαφορετικά θέματα, από έναν ομιλητή και με διάρκεια περίπου ενάμισι λεπτό η καθεμία. Μετά από την κάθε ομιλία θα ακολουθούν τέσσερις, πέντε ή έξι ερωτήσεις που θα εμφανίζονται και εκτυπωμένες στα booklet των υποψηφίων.
 • Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 30 δευτερόλεπτα να διαβάσουν τις ερωτήσεις πριν την εκφώνηση της κάθε ομιλίας.
 • Συνολικά, θα υπάρχουν 20 ερωτήσεις για το μέρος 2, όπως και στην παρούσα μορφή του τεστ.
 • Το μέρος 1 της ενότητας Listening του ECCE θα παραμείνει ως έχει.
 • Η συνολική διάρκεια της ενότητας Listening θα παραμείνει ως έχει (συνολικά 50 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σε 30 λεπτά).   

Στις αρχές του 2012, το Πανεπιστήμιο του Michigan θα θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων ένα πλήρες υπόδειγμα των ανανεωμένων ενοτήτων GVR και listening.

Orfeas Resources

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/12/09 - 18:07:50

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα