Το Τμήμα Εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ενισχύει τις προσπάθειες μαθητών σε τρεις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

29/09/2011

Το Σεπτέμβριο 2011, το Τμήμα Εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης απέστειλε φωτοαντίγραφα σελίδων βιβλίων σε μαθητές των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων: 10/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Λέρου, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κλεινών Φλώρινας και Δημοτικό Σχολείο Καστανιών Έβρου.

Η κίνηση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης αφορούσε σε φωτοαντίγραφα των πρώτων σελίδων βιβλίων όλων των τάξεων Δημοτικού για όσους μαθητές δεν είχαν τα πρωτότυπα κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Κατόπιν επικοινωνίας μας με τους Διευθυντές των ανωτέρω σχολείων, εντοπίστηκαν οι ανάγκες ανά μαθητή, απεστάλη το υλικό και διανεμήθηκε στους αποδέκτες μαθητές.

Η πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του γενικότερου προγράμματος εκπαιδευτικής υποστήριξης παιδιών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2011/11/01 - 10:44:24

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα