Μάθετε περισσότερα για την ανάπτυξη των εξετάσεων του ETS

13/12/2012

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο που το Educational Testing Service (ETS) αναπτύσσει προϊόντα αξιολόγησης και σχεδιάζει ερωτήσεις εξετάσεων.

Το πρώτο βίντεο, Learn how ETS creates fair, meaningful tests and test questions είναι μια λεπτομερής παρουσίαση της διαδικασίας που ακολουθείται  από το ETS για την ανάπτυξη των εξετάσεών.

Το δεύτερο βίντεο, Learn more about the life of an item εστιάζει στον σχεδιασμό των ερωτήσεων για τις εξετάσεις. Παρουσιάζει συγγραφείς ερωτήσεων και περιγράφει τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την συγγραφή, διόρθωση, και ανάλυση των ερωτήσεων. Τονίζει, επίσης, την κοινή προσπάθεια της ομάδας του ETS να δημιουργήσει δίκαιες, έγκυρες και αξιόπιστες αξιολογήσεις.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2013/02/11 - 09:12:40

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα