Εξετάσεις BCCE και ALCE: Αλλαγές στο σύστημα βαθμολόγησης και περισσότερες ημερομηνίες διεξαγωγής από τον Ιανουάριο του 2014

06/11/2013
Αλλαγές στο σύστημα βαθμολόγησης του BCCE και του ALCE από τον Ιανουάριο του 2014

Το Hellenic American University ανακοίνωσε ότι το σύστημα βαθμολόγησης του BCCE και του ALCE πρόκειται να αλλάξει ως εξής:

  • Κάθε μία από τις τέσσερεις ενότητες των εξετάσεων (listening, GVR, writing και speaking) θα αξιολογείται με κλίμακα από 0 έως 1000. Παρά την αλλαγή στην κλίμακα αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με την επίδοσή τους ανά ενότητα που λάμβαναν και με το προηγούμενο σύστημα. Κάθε ενότητα θα έχει ίση βαρύτητα στον καθορισμό του τελικού βαθμού.
  • Η ελάχιστη βαθμολογία για επιτυχία ανά ενότητα θα είναι 650 από 1000. Οι βαθμολογίες των ενοτήτων θα συνδυάζονται και θα συνυπολογίζονται ώστε να εξάγεται πιθανός μέσος όρος 1000 και για τις τέσσερεις ενότητες. Το νέο σύστημα αντικαθιστά το προηγούμενο με βαθμολογία 30 ανά ενότητα και 120 πιθανό συνδυασμό για όλες τις ενότητες.
  • Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο τουλάχιστον 650 από 1000 και για τις τέσσερεις ενότητες θα επιτυγχάνουν στις εξετάσεις, άσχετα από τον αριθμό των ενοτήτων στις οποίες έχουν επιτύχει. Αυτό σημαίνει, ότι, πλέον, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να επιτύχουν τουλάχιστον σε τρεις ενότητες προκειμένου να επιτύχουν στις εξετάσεις. Καμία μεταβολή δεν θα υπάρξει στο γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται για επιτυχία σε κάθε ενότητα.
  • Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του αποτελέσματός τους,  θα λαμβάνουν αναλυτική βαθμολογία με λεπτομέρειες για την επίδοσή τους ανά ενότητα. Όσοι υποψήφιοι επιτυγχάνουν θα λαμβάνουν πιστοποιητικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ατομικούς, επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς.
Περισσότερες ημερομηνίες διεξαγωγής BCCE και ALCE από τον Ιανουάριο του 2014

Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις εμπλεκομένων σε εξετάσεις γλωσσομάθειας από την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοίνωσε τη δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων BCCE και ALCE για ομάδες μαθητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών ως εξής:

  • Οι συγκεκριμένες εξετάσεις θα επιτρέπουν σε καθηγητές Αγγλικής και Κέντρα Ξένων Γλωσσών να προγραμματίζουν έγκαιρα πώς να επωφεληθούν από εξετάσεις ειδικά για τους μαθητές τους. Οι περίοδοι Μαρτίου και Οκτωβρίου είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τη διεξαγωγή τέτοιων εξετάσεων.  
  • Οι συγκεκριμένες εξετάσεις θα προσφέρονται μόνο εφόσον το ζητήσουν όσοι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών ενδιαφέρονται. (Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.)
  • Οι συγκεκριμένες εξετάσεις θα είναι ίδιες σε μορφή, διάρκεια και διαδικασίες με τις εξετάσεις Ιανουαρίου και Ιουνίου. Θα διεξάγονται σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα και θα διοργανώνονται εξ ολοκλήρου από το  Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το οποίο θα είναι αρμόδιο για την επιλογή των εξεταστικών χώρων, τις εγγραφές των υποψηφίων, την παροχή ειδικών συνθηκών συμμετοχής στις εξετάσεις σε υποψήφιους με ειδικές ικανότητες και την επιλογή και εκπαίδευση του εξεταστικού προσωπικού.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/01/21 - 14:28:54

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα