Πιλοτικό πρόγραμμα ηχογράφησης των νέων προφορικών εξετάσεων ECPE

19/05/2009

Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan (ELI-UM), στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των εξετάσεων που αναπτύσσει και της εισαγωγής της νέας προφορικής εξέτασης, ζήτησε από την Ελληνοαμερικανική Ένωση να πραγματοποιήσει πιλοτικό πρόγραμμα ηχογράφησης των προφορικών εξετάσεων ECPE για την εξεταστική περίοδο Μαΐου/ Ιουνίου 2009. Η ηχογράφηση θα πραγματοποιηθεί από τις 9  έως τις 12 Ιουνίου 2009 και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος θα αξιοποιηθούν για τον ποιοτικό έλεγχο της εξεταστικής διαδικασίας και προς όφελος όλων των υποψηφίων.

Καλούνται τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα να δηλώσουν συμμετοχή  στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φροντιστηριούχων μέχρι την Πέμπτη 21/5/2009. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και η επιλογή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών θα γίνει με κριτήρια που έχουν να κάνουν με την επιτυχή διεξαγωγή του πιλοτικού προγράμματος, χωρίς κανένα άλλο αξιολογικό κριτήριο. Η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα συνεπάγεται τη συναίνεση των υποψηφίων για την ηχογράφηση της εξέτασής τους.

Την πλήρη ευθύνη για την διεξαγωγή και ηχογράφηση των προφορικών εξετάσεων έχουν τα ακαδημαϊκά και διοικητικά στελέχη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2009/07/02 - 17:44:58

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα