Επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης διεξάγει εξετάσεις που οδηγούν σε πιστοποιήσεις στους εξής τομείς: 

Πληροφορική
Διοίκηση-Διαχείριση Έργου
Νομικά
Επιχειρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/04/23 - 17:19:43

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα