Πιστοποιήσεις Καθηγητών Αγγλικής

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει εξετάσεις πιστοποίησης καθηγητών Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιστοποίησεις μπορείτε να επισκεφθείτε τα παρακάτω:

The English Teaching Competency Test (ETECT)

Το ETECT αποτελεί το πρώτο διαπιστευμένο πιστοποιητικό στην Ελλάδα για καθηγητές Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών.

Teaching Knowledge Test (TKT)

Το TKT αποτελεί πιστοποιητικό για καθηγητές Αγγλικής οι οποίοι διδάσκουν ή επιθυμούν να διδάξουν σε παιδιά σχολικής ηλικίας και ενήλικες.

Τελευταία Ενημέρωση: 2015/01/30 - 15:35:27

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα