Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Ακαδημαϊκές υπηρεσίες (με χρέωση)

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει τις παρακάτω ακαδημαϊκές υπηρεσίες με χρέωση σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και καθηγητές σχετικά με τις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση:

 

 

Δείτε τα Σεμινάρια & τα Webinars

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει διαδραστικά σεμινάρια και webinars για ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές με σχετική χρέωση. Αυτά τα σεμινάρια και webinars εστιάζουν σε πρακτικές διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν την γνώση των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας. Με αυτά τα σεμινάρια και webinars η Ελληνοαμερικανική Ένωση επιδιώκει να προετοιμάσει πιο αποτελεσματικά τους καθηγητές για τις εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνει.

Τα σεμινάρια και τα webinars έχουν σχεδιαστεί ώστε να εισάγουν τους συμμετέχοντες στις θεμελιώδεις αρχές και τις σημαντικές τεχνικές της διδασκαλίας των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες θα έχουν την επί πλέον ευκαιρία να σχεδιάσουν και να διδάξουν δραστηριότητες και μέρη μαθημάτων κάνοντας χρήση του υλικού προετοιμασίας των εξετάσεων το οποίο θα κληθούν να προσαρμόσουν ανάλογα.

Webinars

Θέμα

Tίτλος

Ημερομηνία

Εισηγητής

 

Learning Difficulties

Approaches to EFL teaching: Learning Difficulties

06/11/2021

Δούσκα Γεωργία

Presenting new language to young learners with learning difficulties

Approaches to EFL teaching: Presenting new language to young learners with learning difficulties

13/11/2021

Δούσκα Γεωργία

Learning difficulties and writing skills development - NEW

Approaches to EFL teaching: Learning difficulties and writing skills development

14/11/2021

Δούσκα Γεωργία

 

Eξετάσεις Προσωμοίωσης (με χρέωση) 

Θέμα

Tίτλος

Ημερομηνία

Εισηγητής

       

ECCE Writing | December 2021 Support

ECCE Writing: mock examination and personalized feedback

11/10/2021 - 05/11/2021

Ακαδημαϊκή ομάδα υποστήριξης ΕΑΕ

ECPE Writing | December 2021 Support

ECPE Writing: mock examination and personalized feedback

11/10/2021 - 05/11/2021

Ακαδημαϊκή ομάδα υποστήριξης ΕΑΕ

ECCE Speaking | December 2021 Support

ECCE Speaking: mock examination and personalized feedback

6/11/2021

Ακαδημαϊκή ομάδα υποστήριξης ΕΑΕ

ECPE Speaking | December 2021 Support

ECPE Speaking: mock examination and personalized feedback

7/11/2021

Ακαδημαϊκή ομάδα υποστήριξης ΕΑΕ

Εξετάσεις προσομοίωσης για μαθητές που προετοιμάζονται για το ECCE και ECPE

Κατόπιν αιτήματος του κάθε ενδιαφερόμενου, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει σε μαθητές που προετοιμάζονται για το ECCE και ECPE τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες εξετάσεις προσομοίωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση δίνει τη δυνατότητα σε μελλοντικούς υποψήφιους ECCE και ECPE να προετοιμαστούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα για τις εξετάσεις Michigan Language Assessment τις οποίες διεξάγει.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται σε υποψήφιους των εξετάσεων Michigan Language Assessment και σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία τους, επιπλέον των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Τι είδη εξετάσεων προσομοίωσης προσφέρονται;

Οι εξετάσεις προσομοίωσης περιλαμβάνουν διεξαγωγή των ακόλουθων ενοτήτων ECCE και ECPE:

 • ECCE: Listening και GVR
 • ECPE: Listening και GCVR

Τι υλικά χρησιμοποιούνται κατά τις εξετάσεις προσομοίωσης;

 • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις προσομοίωσης είναι αυθεντικά, καθώς έχουν αναπτυχθεί από το Michigan Language Assessment.
 • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις προσομοίωσης είναι διαφορετικά από οποιοδήποτε εξεταστικό υλικό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κανονικών εξετάσεων.
 • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις προσομοίωσης είναι ασφαλή και εμπιστευτικά, ακριβώς όπως οποιοδήποτε εξεταστικό υλικό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κανονικών εξετάσεων.

Πώς διεξάγονται οι εξετάσεις προσομοίωσης;

Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ακριβώς όπως οι κανονικές εξετάσεις όσον αφορά σε όλες τις σχετικές διαδικασίες (διάρκεια, οδηγίες, θέσεις συμμετεχόντων κλπ).  

Πότε και πού διεξάγονται οι εξετάσεις προσομοίωσης; Πόσο κοστίζουν;

 • Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε συμφωνία με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κανονικών εξετάσεων ECCE και ECPE.
 • Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή σε άλλους κατάλληλους χώρους.
 • Πιθανόν να ισχύουν δικαιώματα συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης;

Η συμμετοχή στις εξετάσεις προσομοίωσης είναι ανοιχτή για όλους τους μαθητές που προετοιμάζονται για το ECCE και ECPE, είτε μεμονωμένα είτε παρακολουθώντας μαθήματα προετοιμασίας για εξετάσεις.

Ποια είναι τα οφέλη για όσους μαθητές συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης;

Όσοι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης ECCE ή ECPE ωφελούνται ως εξής:

 • Εξοικειώνονται με την ισχύουσα δομή και το γενικό περιεχόμενο των ενοτήτων Listening και G(C)VR των ECCE και ECPE.
 • Αποκομίζουν εμπειρία από συμμετοχή σε εξετάσεις προσομοίωσης υψηλών απαιτήσεων πριν συμμετάσχουν σε κανονικές εξετάσεις.   
 • Λαμβάνουν αναλυτική έγγραφη ενημέρωση για την επίδοσή τους την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, έτσι ώστε να εστιάσουν σε σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επίδοσή τους σε εξετάσεις προσομοίωσης επ’ ουδενί εγγυάται παρόμοια επίδοση στις ίδιες κανονικές εξετάσεις.

Πώς μπορούν οι μαθητές να συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης;

 • Μεμονωμένοι μαθητές και ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
 • Μαθητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο τους για περισσότερες πληροφορίες.

Συνδυαστικές υπηρεσίες ακαδημαϊκής υποστήριξης για Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει συνδυαστικό πακέτο υπηρεσιών ακαδημαϊκής υποστήριξης για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών με σχετική χρέωση που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Δύο (2) εξετάσεις προσομοίωσης

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει δύο (2) εξετάσεις προσομοίωσης (περιλαμβάνοντας όλες της δεξιότητες της εξέτασης)  για τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις Michigan Language Assessment και Hellenic American University, με ατομική αναφορά και ανάλυση απόδοσης για κάθε μαθητή.

Η πρώτη εξέταση προσομοίωσης προσφέρεται σαν διαγνωστικό εργαλείο και δίνει την ευκαιρία στους καθηγητές να εντοπίσουν τα αδύνατα σημεία απόδοσης των  μαθητών τους. Η δεύτερη εξέταση προσομοίωσης προσφέρεται ένα μήνα περίπου πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων και αποτελεί πιο ασφαλή ένδειξη για την αναμενόμενη απόδοση των μαθητών σε αυτές.

Διαδραστικά σεμινάρια μεθοδολογίας για ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές* - Θεματολογία

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει διαδραστικά σεμινάρια Μεθοδολογίας για ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές με σχετική χρέωση. Αυτά τα σεμινάρια εστιάζουν σε πρακτικές διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν την γνώση των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας. Με αυτά τα σεμινάρια η Ελληνοαμερικανική Ένωση επιδιώκει να προετοιμάσει πιο αποτελεσματικά τους καθηγητές για τις εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνει.

Τα σεμινάρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να εισάγουν τους συμμετέχοντες στις θεμελιώδεις αρχές και τις σημαντικές τεχνικές της διδασκαλίας των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να διδάξουν δραστηριότητες και μέρη μαθημάτων κάνοντας χρήση του υλικού προετοιμασίας των εξετάσεων το οποίο θα κληθούν να προσαρμόσουν ανάλογα.

Θέμα

Τίτλος

Διάρκεια

Listening & Reading

Approaches to EFL teaching: Listening & Reading

4 ώρες (+2 ώρες Πρακτικής Διδασκαλίας)

Writing

Αpproaches to EFL teaching: Writing

4 ώρες (+2 ώρες Πρακτικής Διδασκαλίας)

Speaking

Approaches to EFL teaching: Speaking

4 ώρες (+2 ώρες Πρακτικής Διδασκαλίας)

* (προσφέρονται στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης/ στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της Αθήνας)

Πίσω στην αρχή