Απαγόρευση σε υποψήφιους εξετάσεων Cambridge English να προσκομίζουν κινητά τηλεφώνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στους χώρους διεξαγωγής εξετάσεων

Από τον Ιανουάριο 2016, απαγορεύεται σε υποψήφιους που συμμετέχουν στις εξετάσεις Cambridge English να φέρουν στην αίθουσα διεξαγωγής γραπτών ή προφορικών εξετάσεων κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες συσκευές κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων.

Ως ηλεκτρονικές συσκευές θεωρούνται οι συσκευές εγγραφής ήχου, τα ‘έξυπνα’ ρολόγια (smart watches), iPod, iPad, e-reader και οι φορητοί υπολογιστές καθώς και οποιεσδήποτε άλλες συσκευές που επιτρέπουν πρόσβαση σε σημειώσεις και λήψη ή μετάδοση δεδομένων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εξετάσεων.

Το Cambridge Assessment English έλαβε την ανωτέρω απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες απειλές από την κινητή τεχνολογία και τις επικρατέστερες πολιτικές άλλων εξεταστικών φορέων παγκοσμίως.

Όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εξετάσεις Cambridge English και έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές εντός της  αίθουσας διεξαγωγής γραπτών ή προφορικών εξετάσεων θα αποκλείονται και δεν θα λάβουν αποτελέσματα.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση ήδη συμμορφώνεται με τον ανωτέρω κανονισμό. Όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εξετάσεις Cambridge English οι οποίες διοργανώνονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση απαγορεύεται να φέρουν εντός της  αίθουσας διεξαγωγής γραπτών ή προφορικών εξετάσεων κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Στους υποψήφιους συνιστάται να αφήνουν πίσω τέτοιου είδους συσκευές και να μην τις προσκομίζουν σε εξεταστικά κέντρα. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δε φέρει ευθύνη για απώλεια ή βλάβη τέτοιου είδους συσκευών σε εξεταστικά κέντρα.

Δείτε επίσης:
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/09/06 - 10:59:46

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα