Εξετάσεις Cambridge English

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge είναι ένα από τα κορυφαία και αρχαιότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Διαθέτει 31 κολέγια και πάνω από 150 τμήματα, τομείς, σχολές και άλλα ιδρύματα. Η αποστολή του είναι να συμβάλλει στην κοινωνία μέσω της επιδίωξης για εκπαίδευση, μόρφωση και έρευνα στα ανώτερα επίπεδα διεθνώς. Το 2009, το Πανεπιστήμιο γιόρτασε την επέτειο οκτακοσίων ετών από την ίδρυσή του.

Cambridge Assessment

Το Cambridge Assessment είναι η διεθνής ομάδα εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge. Ως τμήμα του Πανεπιστημίου του Cambridge και μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, περιλαμβάνει τρείς μεγάλους εξεταστικούς φορείς: το Cambridge International Examinations (CIE), το Oxford Cambridge and RSA Examinations (OCR) και το Cambridge Assessment English (γνωστό προηγουμένως ως Cambridge English Language Assessment). Οι εξεταστικοί φορείς που απαρτίζουν το Cambridge Assessment Group παρέχουν εξετάσεις, πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας και συναφείς υπηρεσίες σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως.

Cambridge English Qualifications

Tα πιστοποιητικά Αγγλικών Cambridge αποτελούν κορυφαία πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Αγγλικής παγκοσμίως, με περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια υποψήφιους κάθε χρόνο. Χαρακτηρίζονται από πλήρη δέσμευση στην αξιολόγηση ύψιστης ποιότητας. Αναγνωρίζονται από πανεπιστήμια, εργοδότες και επίσημους φορείς σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, παρέχουν εξαιρετική υποστήριξη προς καθηγητές και υποψήφιους. Το Cambridge Αssessment English είναι επίσης γνωστό για τα υψηλής ποιότητας Βραβεία Διδασκαλίας (Teaching Awards) που αναγνωρίζονται διεθνώς. Τα ανωτέρω περιλαμβάνουν το Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) που είναι το πιο γνωστό και με ευρύτερη συμμετοχή πιστοποιητικό δεξιοτήτων στη διδασκαλία της Αγγλικής παγκοσμίως.


Για ποιους λόγους να επιλέξετε την Ελληνοαμερικανική Ένωση για τις εξετάσεις Cambridge English που διεξάγει

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει εξετάσεις από το 1957. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για εξετάσεις Cambridge English για τους ακόλουθους λόγους: απαράμιλλη εμπειρία και εξειδίκευση, δέσμευση στην ποιότητα, εξαιρετική εμπειρία για όσους εμπλέκονται στις εξετάσεις, τεχνολογία και καινοτομία καθώς και πάθος για τις εξετάσεις.


Εξετάσεις Αγγλικών Cambridge

Cambridge English: Young Learners

Γνωστές και ως Young Learners English (YLE),  οι συγκεκριμένες εξετάσεις αξιολογούν με ακρίβεια την επίδοση παιδιών 7–12 ετών στις δεξιότητες της κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το διασκεδαστικό τρόπο εκμάθησης. Τα παιδιά ενθαρρύνονται στην προσπάθειά τους για απόκτηση πιστοποίησης κερδίζοντας «ασπίδες» (shields) που καταγράφουν την πρόοδό τους.

  • Pre A1 Starters
    Γνωστή και ως Cambridge English: Starters (YLE Starters), είναι η πρώτη από τις τρεις εξετάσεις Cambridge English: Young Learners που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές μεταξύ 7 και 12 ετών. Η εξέταση Pre A1 Starters αποτελεί το πρώτο βήμα στην εκπαιδευτική διαδρομή του παιδιού σας, εισάγοντάς το στο γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής, με μέθοδο που διασκεδάζει και κινητοποιεί.
  • A1 Movers
    Γνωστή και ως Cambridge English: Movers (YLE Movers) είναι η δεύτερη από τις τρεις εξετάσεις, σχεδιασμένη ειδικά για μαθητές σχολείου μεταξύ 7 και 12 ετών. Η εξέταση A1 Movers δείχνει ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να κατακτά ένα πολύ βασικό επίπεδο.
  • A2 Flyers
    Γνωστή και ως Cambridge English: Flyers (YLE Flyers), είναι η πιο προχωρημένη σε επίπεδο από τις τρεις εξετάσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές σχολείου μεταξύ 7 και 12 ετών. Η εξέταση Α2 Flyers δείχνει ότι ένα παιδί χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε βασικό επίπεδο.
Α2 Key (ΚΕΤ) for Schools

Γνωστό και ως Key English Test (KET) for Schools, πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε βασικό επίπεδο.

B1 Preliminary (PET) for Schools

Γνωστό και ως Preliminary English Test (PET) for Schools, πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε μέσο επίπεδο.

B2 First (FCE) for Schools

Γνωστό και ως First Certificate in English (FCE) for Schools πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής έχει αρχίσει να αποκτά δεξιότητες στην Αγγλική και είναι σε θέση να τη χρησιμοποιεί σε μέσο-ανώτερο επίπεδο για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

C1 Advanced (CAE)

Γνωστό και ως Certificate in Advanced English (CAE), αποτελεί κορυφαία εξέταση στην Αγγλική για επαγγελματική και ακαδημαϊκή επιτυχία.

C2 Proficiency (CPE)

Γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE), αποτελεί εξέταση του Cambridge Assessment English σε ανώτατο επίπεδο. Απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν αποκτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική.

Εξετάσεις Cambridge English που οδηγούν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Cambridge English: Business Certificates

Γνωστές και ως Business English Certificates (BEC), οι συγκεκριμένες εξετάσεις αναπτύσσουν την Αγγλική με στόχο την επικοινωνία με αυτοπεποίθηση σε διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον και αποδεικνύουν στους εργοδότες ότι έχετε τις απαιτούμενες δεξιότητες της Αγγλικής προκειμένου να επιτύχετε.

Τα Business English Certificates (BEC) αναγνωρίζονται παγκοσμίως από κορυφαίες διεθνείς εταιρείες καθώς και από εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων.

TKT (Teaching Knowledge Test)

Αυτό το διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν αναπτύχθηκε για την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ομιλητές άλλων γλωσσών. Στοχεύει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των καθηγητών και στην διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών τους εστιάζοντας στην ουσιαστική διδακτική γνώση που απαιτείται να έχουν οι καθηγητές που διδάσκουν αρχάριους, προχωρημένους, ή ενήλικες μαθητές, οπουδήποτε στον κόσμο.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/10/11 - 14:34:35

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα