Υποχρεωτική φωτογράφιση υποψηφίων εξετάσεων Cambridge ESOL

Από τον Αύγουστο του 2012, όλοι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις (computer-based ή paper-based) PET/FCE/CAE/CPE υποχρεούνται να φωτογραφίζονται κατά την ημέρα της εξέτασης. 

Αυτός ο νέος κανονισμός αποτελεί ένα από τα μέτρα που έχει λάβει το Cambridge ESOL με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια και ακεραιότητα των εξετάσεων Cambridge English.

Παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Ο κανονισμός ισχύει για τις εξετάσεις CAE και CPE που διεξάγει το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Δεν ισχύει για όσες εξετάσεις του Cambridge ESOL απευθύνονται σε σχολεία (έχουν την ένδειξη «for schools»).
  • Η φωτογράφιση διεξάγεται είτε κατά την ημέρα της προφορικής εξέτασης είτε κατά την ημέρα της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων.
  • Η φωτογράφιση διεξάγεται από προσωπικό του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό του Cambridge ESOL.
  • Για λόγους επιπλέον ασφάλειας, όλα τα φωτογραφικά αρχεία κωδικοποιούνται. Μόλις τα αρχεία μεταφερθούν και αποθηκευτούν στον ασφαλή ιστότοπο Cambridge Results Verification Service website, όλα τα τοπικά αντίγραφα των κωδικοποιημένων αρχείων διαγράφονται.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγξουν ποιος έχει πρόσβαση στα αποτελέσματά τους και στη φωτογραφία τους δίνοντας τον ατομικό τους Αριθμό Υποψηφίου (Candidate ID number) και το Μυστικό Αριθμό Υποψηφίου (Candidate Secret Number) σε πανεπιστήμια, εργοδότες, και σε όσους οργανισμούς επιθυμούν προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματά τους.
  • Οι φωτογραφίες είναι μεγέθους διαβατηρίου.

Κατά την εγγραφή τους στις εξετάσεις CAE και CPE, οι υποψήφιοι ή οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες τους υπογράφουν και δίνουν τη συγκατάθεσή τους για τη φωτογράφιση. Το κείμενο σχετικά με τη συγκατάθεση περιλαμβάνεται στην αίτηση συμμετοχής για τις εξετάσεις.

Τελευταία Ενημέρωση: 2012/09/17 - 08:59:42

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα