Αποτελέσματα και πιστοποιητικά ETS®

Οι τρόποι ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των εξετάσεων του ETS® που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση ποικίλουν ανάλογα με την κάθε εξέταση:

Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 21:29:38

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα