Αποτελέσματα και πιστοποιητικά ETS®

Οι τρόποι ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των εξετάσεων του ETS® που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση ποικίλουν ανάλογα με την κάθε εξέταση:

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/03/04 - 13:26:52

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα