Πρακτικές Πληροφορίες

Πόσο συχνά διεξάγονται οι εξετάσεις TOEFL Junior®;

Οι εξετάσεις διεξάγονται μία φορά κάθε μήνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε τακτικά χρονικά διαστήματα σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Επειδή το TOEFL Junior® εξυπηρετεί και εσωτερικές ανάγκες αξιολόγησης και κατάταξης μαθητών, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να ζητήσουν ειδικές ημερομηνίες για τη συμμετοχή των μαθητών τους σύμφωνα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων.

Δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων TOEFL Junior® στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός επίσημος φορέας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στην Ελλάδα.

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις TOEFL Junior®

Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας.
Δείτε τα εξεταστικά κέντρα και μάθετε ποιο είναι το πλησιέστερο σε εσάς.

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις TOEFL Junior®

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ηλεκτρονικά (online) ή να τις καταθέσουν αυτοπροσώπως στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.  Οι καθηγητές και οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών τους ηλεκτρονικά, ταχυδρομικώς ή να τις καταθέσουν αυτοπροσώπως στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Μάθετε περισσότερα...

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου επτά εργάσιμες ημέρες μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης.  

Μπορώ να δώσω τις εξετάσεις TOEFL Junior® αν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της. Αν υποψήφιος χρειάζεται ειδικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις στις εξετάσεις, πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο EPN της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και να προσκομίσει τα ανάλογα δικαιολογητικά, 10 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του. Δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για ειδικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις.

Υπάρχουν διαφορετικά τεστ για κάθε επίπεδο;

Το κάθε τεστ είναι ίδιο για όλους τους υποψήφιους.

Πώς ενημερώνομαι για την επίδοσή μου στο TOEFL Junior® ;

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία τους, λαμβάνουν αναλυτικό δελτίο επίδοσης (score report). Σε αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή των ικανοτήτων τους με αντιστοίχησή τους στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Μάθετε επίσης

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/03/27 - 13:26:42

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα