Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις Cambridge English

Η online υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα YLEPre A1 Starters (YLE Starters), A1 Movers (YLE Movers), A2 Flyers (YLE Flyers), A2 Key (KET) for Schools, B1 Preliminary (PET) for Schools, B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), B1 Business Preliminary (BEC Preliminary), B2 Business Vantage (BEC Vantage) και C1 Business Higher (BEC Higher) είναι εύκολη, γρήγορη και φιλική προς τους χρήστες καθώς και το περιβάλλον.


Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών/Καθηγητές Αγγλικής

Με το online σύστημα εγγραφών ORFEAS, υποβάλλετε τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών σας και τα εξέταστρα ηλεκτρονικά (online), επιταχύνετε τη διαδικασία της εγγραφής και, ταυτόχρονα, έχετε τη δυνατότητα:

 • να ελέγχετε οποιαδήποτε στιγμή, βήμα προς βήμα, τη διαδικασία εγγραφών των μαθητών σας.
 • να καταβάλλετε με ασφάλεια τα εξέταστρα με χρέωση της τραπεζικής σας κάρτας (χρεωστική, πιστωτική, προπληρωμένη).
 • να επιλέγετε το κτίριο εξέτασης των υποψηφίων σας.
 • να αλλάζετε ή να διορθώνετε προσωπικά στοιχεία που αφορούν τους μαθητές σας.
 • να αλλάζετε ή να διορθώνετε προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών σας (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο).
 • να ενημερώνεστε αναλυτικά για το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθητών σας.
 • να ενημερώνεστε με e-mail για την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
 • να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώνετε, συγκεντρωτικά και αναλυτικά, τα αποτελέσματα των υποψηφίων σας για όλες τις εξετάσεις.
 • να έχετε πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τραπεζική κάρτα, μπορείτε να καταθέσετε τα εξέταστρα των μαθητών σας σε αυτούς τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς.  

Το μόνο που χρειάζεστε για τη σύνδεσή σας στο σύστημα ORFEAS είναι ο κωδικός φροντιστηρίου (School Code) και ο κωδικός πρόσβασης (Password) που σας έχουν δοθεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Μεμονωμένοι υποψήφιοι

Υποβάλλετε την αίτηση και τα εξέταστρα για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις YLE, Key for Schools, Preliminary for Schools, FCE for Schools, CAE και CPE του Πανεπιστημίου του Cambridge (Cambridge Assessment English) ηλεκτρονικά μέσω του online συστήματος ORFEAS for Individual Candidates με χρέωση της τραπεζικής σας κάρτας (χρεωστική, πιστωτική, προπληρωμένη). Το σύστημα εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία, επιταχύνει με απλά βήματα τη διαδικασία εγγραφής σας, και παράλληλα, σας παρέχει τη δυνατότητα:

 • να ελέγχετε οποιαδήποτε στιγμή, βήμα προς βήμα, τη διαδικασία εγγραφής σας.
 • να καταβάλλετε με ασφάλεια τα εξέταστρα με χρέωση της τραπεζικής (χρεωστική, πιστωτική, προπληρωμένη) σας κάρτας.
 • να επιλέγετε το κτίριο  εξέτασής σας.
 • να ενημερώνεστε αναλυτικά για το πρόγραμμα εξετάσεων.
 • να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώνετε τα αποτελέσματά σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα οnline εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates πρέπει να διαθέτετε ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) και να συνδεθείτε εδώ.

Ειδικές Συνθήκες Συμμετοχής στις εξετάσεις

Το Cambridge English παρέχει υπηρεσίες για ειδικές συνθήκες εξετάσεων σε υποψήφιους που, για παράδειγμα, έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στην ακοή ή δυσκολίες στην όραση.

Ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις των εξετάσεων

Ορισμένα είδη ειδικών συνθηκών ή τροποποιήσεων είναι τα ακόλουθα:

 • Παράταση στην ώρα εξέτασης
 • Επιπλέον διαλείμματα
 • Προσωπικός εκφωνητής θεμάτων
 • Γραφέας
 • Καταχωρητής απαντήσεων
 • Ακουστικά
 • Τροποποιημένο εξεταστικό τετράδιο με ειδικό σχήμα  π.χ. Braille, διευρυμένη γραμματοσειρά
 • Ειδικός τρόπος απαντήσεων π.χ. χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για το γραπτό μέρος
 • Πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου σε συγκεκριμένους εξεταστικούς χώρους

Δικαιολογητικά

 • Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ειδικής ικανότητας του υποψηφίου πρέπει να έχουν εκδοθεί τα δύο τελευταία χρόνια από έναν πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό, με εξειδίκευση στην πάθηση του υποψηφίου.
 • Εάν τα έγγραφα είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα.
 • Η μετάφραση πρέπει να έχει επικυρωθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο ή αρμόδια Αρχή (δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, κ.λπ).
 • Αποδεκτά είναι είτε οι πρωτότυπες επικυρωμένες μεταφράσεις είτε φωτοαντίγραφα τους, με επικύρωση του γνήσιου αντιγράφου.

Υποβολή αιτημάτων

 • Για να υποβάλουν αίτημα για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης και να την καταθέσουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
 • Όλο το υλικό πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Κατεβάστε την αίτηση:

Απόρριψη ή τροποποίηση αιτημάτων

Ενδεχομένως, αιτήματα υποψηφίων για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις μπορούν να απορριφθούν ή να  τροποποιηθούν, όπως, επίσης, να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων εφόσον:

 • Tα δικαιολογητικά υποβάλλονται την ημέρα της εξέτασης ή μετά την εξέταση.
 • Τα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο ειδικό επαγγελματία.
 • Η ειδική ικανότητα του υποψηφίου δεν περιγράφεται με σαφήνεια και δεν προσδιορίζεται επακριβώς η φύση της κατάστασης. (Για παράδειγμα, «μειωμένη όραση» ή «ψυχολογικές δυσκολίες» θεωρούνται ασαφείς όροι.)
 • Τα δικαιολογητικά είναι περασμένων ετών και δεν περιγράφουν την τωρινή κατάσταση του υποψηφίου.
 • Από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η κατάσταση του υποψηφίου δεν επηρεάζει την επίδοσή του σε εξετάσεις υπό κανονικές συνθήκες.
 • Υπάρχει διαφωνία μεταξύ του υποψηφίου που κάνει την αίτηση και του Cambridge English αναφορικά με το είδος τροποποίησης εξέτασης που ζητήθηκε. (π.χ. επιπλέον χρόνος ή τρόπος παρουσίασης).
Κανονισμοί εξετάσεων Cambridge English για υποψήφιους

Πριν οι υποψήφιοι συμμετάσχουν στις εξετάσεις Cambridge English, πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα

Υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Το πλήρες κείμενο των κανονισμών οι οποίοι περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υποψηφίων βρίσκεται στο Regulations booklet που τηρείται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και διατίθεται στο http://www.cambridgeenglish.org.

Υποχρεωτική φωτογράφιση κατά την ημέρα των εξετάσεων

Όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν στις ‘paper-based’ εξετάσεις ή/και στις εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή C1 Advanced (CAE) και C2 Proficiency (CPE) θα χρειαστεί να φωτογραφηθούν (φωτογραφία τύπου διαβατηρίου) την ημέρα διεξαγωγής των προφορικών ή γραπτών εξετάσεων.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός αποτελεί ένα επιπλέον μέτρο ασφάλειας του Cambridge Assessment English και υπάγονται σε αυτόν όλοι οι υποψήφιοι των εξετάσεων CAE και CPE.

Την φωτογράφιση θα αναλάβει το προσωπικό της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό. Όλα τα φωτογραφικά αρχεία θα κωδικοποιηθούν και οποιαδήποτε τοπικά αντίγραφα των κωδικοποιημένων αρχείων θα διαγραφούν, αφότου μεταφερθούν στον ασφαλή ιστότοπο Cambridge Results Verification Service. Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ποιος έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα και στις φωτογραφίες τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να δίνουν τα μοναδικά ID Number και Secret Number τους σε πανεπιστήμια, εργοδότες και άλλους οργανισμούς για επαλήθευση. Οι υποψήφιοι που είναι 18 ετών και άνω ή οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των υποψηφίων που είναι κάτω από 18 ετών οφείλουν να διαβάσουν τις σχετικές πληροφορίες, να συμπληρώσουν και υπογράψουν το έντυπο Test Day Photo Consent Form και να το υποβάλουν στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.

► Κατεβάστε το έντυπο Test Day Photo Consent Form της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Δείτε επίσης:
Τελευταία Ενημέρωση: 2019/04/15 - 13:42:34

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα