Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών εξετάσεων Cambridge English

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες paper-based και computer-based εξετάσεις Cambridge English που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

Σημαντική ανακοίνωση

Οι εξετάσεις Cambridge English Δεκεμβρίου 2020 μεταφέρονται το Μάιο 2021

Εξαιτίας των μέτρων και της νομοθεσίας σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 στην Ελλάδα και σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Cambridge Assessment English, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις Δεκεμβρίου 2020 μεταφέρονται περαιτέρω για το Μάιο 2021. Όλοι οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι Δεκεμβρίου 2020 για τις εξετάσεις Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET) for Schools, B1 Preliminary (PET) for Schools, B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE) και C2 Proficiency (CPE) θα μεταφερθούν αυτομάτως στις παρακάτω εξεταστικές Μαΐου 2021.

 


 
Paper-based εξετάσεις 2021

 

Eξέταση

Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών

Pre A1 Starters (YLE Starters)

A1 Movers (YLE Movers)

A2 Flyers (YLE Flyers)

24 Απριλίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
60 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
15 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
16 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
30 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
5 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
6 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
13 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
27 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
24 Ιουλίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
13 Νοεμβρίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
 
A2 Key (KET) for Schools 15 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
75 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
29 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
5 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
6 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
19 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
26 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
 
B1 Preliminary (PET) for Schools 15 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
85 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
16 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
29 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
5 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
6 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
12 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
19 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
26 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
 
B2 First (FCE) for Schools 16 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
165 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
5 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
12 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
19 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
20 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
 
C1 Advanced (CAE) 15 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
165 € 18/01/2021-21/03/2021
 
C2 Proficiency (CPE) 15 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
185 € 18/01/2021-21/03/2021
19 Ιουνίου (εξεταστικά κέντρα) 22/03/2021-09/04/2021
 
B1 Business (BEC) Preliminary 5 Ιουνίου 2021 120 € 01/03/2021-16/04/2021
B2 Business (BEC) Vantage  29 Μαΐου 2021 180 € 01/03/2021-16/04/2021
C1 Business (BEC) Higher  19 Ιουνίου 2021 190 € 01/03/2021-16/04/2021
 
TKT Module 1
TKT Module 2
TKT Module 3
TKT CLIL
TKT YL
19 Ιουνίου 2021 50 € 01/03/2021-16/04/2021

 

  • Όλες οι παραπάνω εξετάσεις διεξάγονται σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα. Το πρόγραμμά τους ενδέχεται να τροποποιείται, αναλόγως των αναγκών των εμπλεκομένων.

  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω, αναλόγως των αναγκών κάθε εξεταστικού κέντρου και οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

  • Για τη διεξαγωγή της κάθε εξέτασης ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.

Εξετάσεις κατόπιν αιτήματος

Οι εξετάσεις Young Learners (YLE) μπορούν επίσης να διεξαχθούν και για ομάδες υποψηφίων στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος, ως ακολούθως:

  • Tα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να αιτηθούν ειδικές εξεταστικές ημερομηνίες για τη συμμετοχή των μαθητών τους στις εξετάσεις Pre-A1 Starters (YLE Starters), A1 Movers (YLE Movers) και A2 Flyers (YLE Flyers) σύμφωνα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων με μόνη προϋπόθεση την υποχρέωση πρότερης ειδοποίησης χρόνου τουλάχιστον 6 εβδομάδων.
  • Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

 

Computer-based εξετάσεις 2021

 

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
 

CB A2 Key (KET) for Schools

25 Μαΐου 2021 75 € 01/03/2021-16/04/2021
 

CB B1 Preliminary (PET) for Schools

25 Μαΐου 2021 85 € 01/03/2021-16/04/2021
 

CB B2 First (FCE) for Schools

28 Μαΐου 2021 165 € 01/03/2021-16/04/2021
19 Ιουνίου 2021
 
CB C1 Advanced (CAE) 26 Ιουνίου 2021 165 € 01/03/2021-16/04/2021
 
CB C2 Proficiency (CPE) 21 Μαΐου 2021 185 € 01/03/2021-16/04/2021
25 Ιουνίου 2021
 
  • Όλες οι computer-based εξετάσεις πρόκειται να διοργανωθούν στις ανωτέρω ημερομηνίες στην Αθήνα.
  • Σύμφωνα με τους κανονισμούς των εξετάσεων Cambridge Assessment English, προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των παραπάνω paper-based και computer-based εξετάσεων είναι η τήρηση ελάχιστου αριθμού συμμετοχών.
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/04/12 - 13:44:54

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα