Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών εξετάσεων Cambridge English

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες paper-based και computer-based εξετάσεις Cambridge English που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

 


 
Paper-based εξετάσεις 2020
 

Eξέταση

Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών

Pre A1 Starters (YLE Starters)

A1 Movers (YLE Movers)

A2 Flyers (YLE Flyers)

7 Μαρτίου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 60 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
9 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
24 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
13 Ιουνίου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
14 Ιουνίου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
 
A2 Key (KET) for Schools 7 Μαρτίου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 75 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
10 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
23 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
13 Ιουνίου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
 
B1 Preliminary (PET) for Schools 7 Μαρτίου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 85 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
10 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
23 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
13 Ιουνίου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
 
B2 First (FCE) for Schools 10 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 165 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
13 Ιουνίου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
27 Ιουνίου 2020 (εξεταστικά κέντρα)
 
C1 Advanced (CAE) 9 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 165 € 03/02 - 28/02/2020
 
C2 Proficiency (CPE) 9 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 185 € 03/02 - 28/02/2020
 

B1 Business (BEC) Preliminary

6 Ιουνίου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 120€ 03/02 - 27/03/2020
B2 Business (ΒΕC) Vantage 30 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 180€ 03/02 - 27/03/2020
C1 Business (BEC) Higher 23 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 190€ 03/02 - 27/03/2020
 

TKT Module 1

TKT Module 2

TKT Module 3

TKT CLIL

TKT YL

20 Ιουνίου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 50 € 03/02 - 27/03/2020

 

  • Όλες οι παραπάνω εξετάσεις διεξάγονται σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα. Το πρόγραμμά τους ενδέχεται να τροποποιείται, αναλόγως των αναγκών των εμπλεκομένων. 
  • Για τη διεξαγωγή της κάθε εξέτασης ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.

Εξετάσεις κατόπιν αιτήματος

Οι εξετάσεις Young Learners (YLE) μπορούν επίσης να διεξαχθούν και για ομάδες υποψηφίων στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος, ως ακολούθως:

  • Tα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να αιτηθούν ειδικές εξεταστικές ημερομηνίες για τη συμμετοχή των μαθητών τους στις εξετάσεις Pre A1 Starters (YLE Starters), A1 Movers (YLE Movers) και A2 Flyers (YLE Flyers) σύμφωνα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων με μόνη προϋπόθεση την υποχρέωση πρότερης ειδοποίησης χρόνου τουλάχιστον 6 εβδομάδων.
  • Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 
 

Computer-based εξετάσεις 2020

 

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
 

CB A2 Key (KET) for Schools

15 Μαΐου 2020 75 € 03/02 - 08/04/2020
 

CB B1 Preliminary (PET) for Schools

15 Μαΐου 2020 85 € 03/02 - 08/04/2020
 

CB B2 First (FCE) for Schools

20 Μαΐου 2020 165 € 03/02 - 08/04/2020
 
CB C1 Advanced (CAE) 14 Μαΐου 2020 165 € 03/02 - 08/04/2020
 
CB C2 Proficiency (CPE) 22 Μαΐου 2020 185 € 03/02 - 08/04/2020
 
  • Όλες οι computer-based εξετάσεις πρόκειται να διοργανωθούν στις ανωτέρω ημερομηνίες στην Αθήνα.
  • Σύμφωνα με τους κανονισμούς των εξετάσεων Cambridge Assessment English, προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των παραπάνω paper-based και computer-based εξετάσεων είναι η τήρηση ελάχιστου αριθμού συμμετοχών.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/01/14 - 12:44:50

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα