Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών εξετάσεων Cambridge English

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες paper-based και computer-based εξετάσεις Cambridge English που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

 


 
Paper-based εξετάσεις 2020
 

Eξέταση

Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών

Pre A1 Starters (YLE Starters)

A1 Movers (YLE Movers)

A2 Flyers (YLE Flyers)

4 ή/και 5 Ιουλίου 2020* 60 € 20/01 - 30/04/2020
 
A2 Key (KET) for Schools 4 ή/και 5 Ιουλίου 2020* 75 € 20/01 - 30/04/2020
 
B1 Preliminary (PET) for Schools 4 ή/και 5 Ιουλίου 2020* 85 € 20/01 - 30/04/2020
 
B2 First (FCE) for Schools 4 Ιουλίου 2020 165 € 20/01 - 30/04/2020
26 Σεπτεμβρίου 2020 (μόνο Αθήνα) 15/05-30/06/2020
 
C1 Advanced (CAE) 11 Ιουλίου 2020 165 € 20/01 - 30/04/2020
 
C2 Proficiency (CPE) 5 Ιουλίου 2020 185 € 20/01 - 30/04/2020
 

B1 Business (BEC) Preliminary

6 Ιουνίου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 120€ 20/01 - 30/04/2020
B2 Business (ΒΕC) Vantage 30 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 180€ 20/01 - 30/04/2020
C1 Business (BEC) Higher 23 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 190€ 20/01 - 30/04/2020
 

TKT Module 1

TKT Module 2

TKT Module 3

TKT CLIL

TKT YL

6 Ιουλίου 2020  50 € 20/01 - 30/04/2020

 

  • Οι αλλαγές στις ήδη ανακοινωθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Cambridge English Μαΐου-Ιουνίου 2020 οφείλονται στα ακόλουθα: διευκόλυνση των αναγκών όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις· μέτρα και νομοθεσία σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19.
  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Ιουλίου 2020 πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου 2020 θα μεταφερθούν αυτομάτως στις νέες εξεταστικές περιόδους Ιουλίου 2020.
  • *Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET) for Schools και B1 Preliminary (PET) for Schools θα οριστικοποιηθούν αναλόγως των αναγκών κάθε εξεταστικού κέντρου και των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19 σε ισχύ.

 

Computer-based εξετάσεις 2020

 

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
 

CB A2 Key (KET) for Schools

18 Ιουνίου 2020* 75 € 20/01- 18/05/2020
 

CB B1 Preliminary (PET) for Schools

18 Ιουνίου 2020* 85 € 20/01- 18/05/2020
 

CB B2 First (FCE) for Schools

20 Ιουνίου 2020 165 € 20/01- 18/05/2020
 
CB C1 Advanced (CAE) 27 Ιουνίου 2020 165 € 20/01- 18/05/2020
 
CB C2 Proficiency (CPE) 11 Ιουλίου 2020 185 € 20/01- 18/05/2020
 
  • Όλες οι computer-based εξετάσεις πρόκειται να διοργανωθούν στις ανωτέρω ημερομηνίες στην Αθήνα.
  • Σύμφωνα με τους κανονισμούς των εξετάσεων Cambridge Assessment English, προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των παραπάνω paper-based και computer-based εξετάσεων είναι η τήρηση ελάχιστου αριθμού συμμετοχών.
  • Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου 2020 θα μεταφερθούν αυτομάτως στις νέες εξεταστικές περιόδους Ιουνίου-Ιουλίου 2020.
  • Οι αλλαγές στις ήδη ανακοινωθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Cambridge English Μαΐου-Ιουνίου 2020 οφείλονται στα ακόλουθα: διευκόλυνση των αναγκών όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις• μέτρα και νομοθεσία σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19.
  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Ιουνίου-Ιουλίου 2020 πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • *Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων A2 Key (KET) for Schools και B1 Preliminary (PET) for Schools θα οριστικοποιηθούν αναλόγως των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19 σε ισχύ.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/05/15 - 13:05:19

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα