Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών εξετάσεων Cambridge English

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες paper-based και computer-based εξετάσεις Cambridge English που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

 


 
Paper-based εξετάσεις 2021

Εξαιτίας των μέτρων και της νομοθεσίας σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 στην Ελλάδα και σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Cambridge Assessment English, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει ότι, μέχρι νεοτέρας, θα διεξάγει ως ακολούθως τις γραπτές εξετάσεις Δεκεμβρίου 2020 Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET) for Schools, B1 Preliminary (PET) for Schools, B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE) και C2 Proficiency (CPE): 

 

Eξέταση

Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών

Pre A1 StartersA1 MoversA2 Flyers

Οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ 6 Μαρτίου και 14 Μαρτίου 2021 60 € -
 
A2 Key (KET) for Schools Οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ 6 Μαρτίου και 14 Μαρτίου 2021 75 € -
 
B1 Preliminary (PET) for Schools Οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ 6 Μαρτίου και 14 Μαρτίου 2021 85 € -
 
B2 First (FCE) for Schools Οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ 6 Μαρτίου και 14 Μαρτίου 2021 165 € -
 
C1 Advanced (CAE) 13 Μαρτίου 2021 165 € -
 
C2 Proficiency (CPE) 6 Μαρτίου 2021 185 € -

 

  • Οι ακριβείς ημερομηνίες εξεταστικών κέντρων θα ανακοινωθούν λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς περιορισμούς σε ισχύ και τις ανάγκες κάθε εξεταστικού κέντρου.
  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω, αναλόγως των αναγκών κάθε εξεταστικού κέντρου και οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Όλοι οι ήδη εγγεγραμμένοι υποψήφιοι θα μεταφερθούν αυτομάτως στις νέες εξεταστικές περιόδους.

 

Eξέταση

Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών

Pre A1 Starters (YLE Starters)

A1 Movers (YLE Movers)

A2 Flyers (YLE Flyers)

20 Μαρτίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
60 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
24 Απριλίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
15 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
16 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
30 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
5 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
6 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
13 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
27 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
24 Ιουλίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
13 Νοεμβρίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
 
A2 Key (KET) for Schools 20 Μαρτίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
75 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
15 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
29 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
5 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
6 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
19 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
26 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
 
B1 Preliminary (PET) for Schools 20 Μαρτίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
85 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
15 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
29 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
5 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
6 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
19 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
26 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
 
B2 First (FCE) for Schools 16 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
165 € Δείτε τις περιόδους εγγραφών για τις εξετάσεις.
5 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
26 Ιουνίου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
 
C1 Advanced (CAE) 15 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
165 € 18/01/2021-28/02/2021
 
C2 Proficiency (CPE) 15 Μαΐου 2021
(εξεταστικά κέντρα)
185 € 18/01/2021-28/02/2021
 
B1 Business (BEC) Preliminary TBA
(εξεταστικά κέντρα)
120 € TBA
B2 Business (BEC) Vantage  TBA
(εξεταστικά κέντρα)
180 € TBA
C1 Business (BEC) Higher  TBA
(εξεταστικά κέντρα)
190 € TBA
 
TKT Module 1
TKT Module 2
TKT Module 3
TKT CLIL
TKT YL
TBA 50 € TBA

 

  • Όλες οι παραπάνω εξετάσεις διεξάγονται σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα. Το πρόγραμμά τους ενδέχεται να τροποποιείται, αναλόγως των αναγκών των εμπλεκομένων.

  • Για τη διεξαγωγή της κάθε εξέτασης ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.

Εξετάσεις κατόπιν αιτήματος

Οι εξετάσεις Young Learners (YLE) μπορούν επίσης να διεξαχθούν και για ομάδες υποψηφίων στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος, ως ακολούθως:

  • Tα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να αιτηθούν ειδικές εξεταστικές ημερομηνίες για τη συμμετοχή των μαθητών τους στις εξετάσεις Pre-A1 Starters (YLE Starters), A1 Movers (YLE Movers) και A2 Flyers (YLE Flyers) σύμφωνα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων με μόνη προϋπόθεση την υποχρέωση πρότερης ειδοποίησης χρόνου τουλάχιστον 6 εβδομάδων.
  • Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

 

Computer-based εξετάσεις 2021

 

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
 

CB A2 Key (KET) for Schools

TBA 75 € TBA
 

CB B1 Preliminary (PET) for Schools

TBA 85 € TBA
 

CB B2 First (FCE) for Schools

TBA 165 € TBA
 
CB C1 Advanced (CAE) TBA 165 € TBA
 
CB C2 Proficiency (CPE) TBA 185 € TBA
 
  • Όλες οι computer-based εξετάσεις πρόκειται να διοργανωθούν στις ανωτέρω ημερομηνίες στην Αθήνα.
  • Σύμφωνα με τους κανονισμούς των εξετάσεων Cambridge Assessment English, προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των παραπάνω paper-based και computer-based εξετάσεων είναι η τήρηση ελάχιστου αριθμού συμμετοχών.
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/02/08 - 13:14:54

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα