Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών εξετάσεων Cambridge English

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες paper-based και computer-based εξετάσεις Cambridge English που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

 


 
Paper-based εξετάσεις 2020
 

Eξέταση

Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών

Pre A1 Starters (YLE Starters)

A1 Movers (YLE Movers)

A2 Flyers (YLE Flyers)

6 Δεκεμβρίου 2020* 60 € 24/08 - 25/09/2020
 
A2 Key (KET) for Schools 5 Δεκεμβρίου 2020* 75 € 24/08 - 25/09/2020
 
B1 Preliminary (PET) for Schools 5 Δεκεμβρίου 2020* 85 € 24/08 - 25/09/2020
 
B2 First (FCE) for Schools 5 Δεκεμβρίου 2020* 165 € 24/08 - 25/09/2020
 
C1 Advanced (CAE) 5 Δεκεμβρίου 2020* 165 € 24/08 - 25/09/2020
 
C2 Proficiency (CPE) 6 Δεκεμβρίου 2020* 185 € 24/08 - 25/09/2020
 

B1 Business (BEC) Preliminary

9 Δεκεμβρίου 2020 120€ 24/08 - 25/09/2020
B2 Business (ΒΕC) Vantage 9 Δεκεμβρίου 2020 180€ 24/08 - 25/09/2020
C1 Business (BEC) Higher 9 Δεκεμβρίου 2020 190€ 24/08 - 25/09/2020
 

TKT Module 1

TKT Module 2

TKT Module 3

TKT CLIL

TKT YL

7 Δεκεμβρίου 2020 50 € 24/08 - 25/09/2020

 

  • Οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Δεκεμβρίου 2020 πιθανόν να τροποποιηθούν εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Σύμφωνα με τους κανονισμούς των εξετάσεων Cambridge Assessment English, προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των παραπάνω paper-based εξετάσεων είναι η τήρηση ελάχιστου αριθμού συμμετοχών.
  • *Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET) for Schools, B1 Preliminary (PET) for Schools, B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE) και C2 Proficiency (CPE) θα οριστικοποιηθούν αναλόγως των αναγκών κάθε εξεταστικού κέντρου και των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19 σε ισχύ.

 

Computer-based εξετάσεις 2020

 

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
 

CB A2 Key (KET) for Schools

10 Δεκεμβρίου 2020 75 € 24/08 - 25/09/2020
 

CB B1 Preliminary (PET) for Schools

10 Δεκεμβρίου 2020 85 € 24/08 - 25/09/2020
 

CB B2 First (FCE) for Schools

21 Νοεμβρίου 2020 165 € 24/08 - 25/09/2020
 
CB C1 Advanced (CAE) 3 Δεκεμβρίου 2020 165 € 24/08 - 25/09/2020
 
CB C2 Proficiency (CPE) 21 Νοεμβρίου 2020 185 € 24/08 - 25/09/2020
 
  • Όλες οι computer-based εξετάσεις πρόκειται να διοργανωθούν στις ανωτέρω ημερομηνίες στην Αθήνα.
  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 πιθανόν να τροποποιηθούν εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Σύμφωνα με τους κανονισμούς των εξετάσεων Cambridge Assessment English, προϋπόθεση για τη διεξαγωγή όλων των computer-based εξετάσεων είναι η τήρηση ελάχιστου αριθμού συμμετοχών.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/03 - 12:31:00

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα