Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών εξετάσεων Cambridge English

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες paper-based και computer-based εξετάσεις Cambridge English που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

 


 
Paper-based εξετάσεις 2019
 

Eξέταση

Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
Pre A1 Starters (YLE Starters)1 15 Δεκεμβρίου 2019 60 € 02/09 - 29/10/2019
 
A1 Movers (YLE Movers)1 15 Δεκεμβρίου 2019 60 € 02/09 - 29/10/2019
 
A2 Flyers (YLE Flyers)1 15 Δεκεμβρίου 2019 60 € 02/09 - 29/10/2019
 
A2 Key (KET) for Schools 14 Δεκεμβρίου 2019 75 € 02/09 - 29/10/2019
 
B1 Preliminary (PET) for Schools 14 Δεκεμβρίου 2019 85 € 02/09 - 29/10/2019
 
B2 First (FCE) for Schools 30 Νοεμβρίου 2019 165 € 02/09 - 14/10/2019
 
C1 Advanced (CAE) 14 Δεκεμβρίου 2019 165 € 02/09 - 29/10/2019
 
C2 Proficiency (CPE) 1η Δεκεμβρίου 2019 185 € 02/09 - 14/10/2019
 
B1 Business Preliminary
(BEC Preliminary)
2
23 Νοεμβρίου 2019 120€ 02/09 - 06/10/2019
 
B2 Business Vantage
(BEC Vantage)
2
30 Νοεμβρίου 2019 180€ 02/09 - 10/10/2019
 
C1 Business Higher
(BEC Higher)
2
16 Νοεμβρίου 2019 190€ 02/09 - 30/09/2019
 
TKT Module 13 23 Νοεμβρίου 2019 50 € 02/09 - 06/10/2019
 
TKT Module 23 23 Νοεμβρίου 2019 50 € 02/09 - 06/10/2019
 
TKT Module 33 23 Νοεμβρίου 2019 50 € 02/09 - 06/10/2019
 

 

1  Tα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να αιτηθούν ειδικές εξεταστικές ημερομηνίες για τη συμμετοχή των μαθητών τους στις εξετάσεις Pre A1 Starters (YLE Starters), A1 Movers (YLE Movers) και A2 Flyers (YLE Flyers) σύμφωνα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων με μόνη προϋπόθεση την υποχρέωση πρότερης ειδοποίησης χρόνου τουλάχιστον 6 εβδομάδων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

2  Η ημερομηνία αυτή ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

3  Η ημερομηνία αυτή ισχύει μόνο για Αθήνα.

Computer-based εξετάσεις 2019

 

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
 

CB A2 Key (KET) for Schools

16 Νοεμβρίου 2019 75 € 02/09 - 21/10/2019
 

CB B1 Preliminary (PET) for Schools

16 Νοεμβρίου 2019 85 € 02/09 - 21/10/2019
 

CB B2 First (FCE) for Schools

16 Νοεμβρίου 2019 165 € 02/09 - 21/10/2019
 
CB C1 Advanced (CAE) 5 Δεκεμβρίου 2019 165 € 02/09 - 21/10/2019
 
CB C2 Proficiency (CPE) 23 Νοεμβρίου 2019 185 € 02/09 - 21/10/2019
 

Όλες οι computer-based εξετάσεις πρόκειται να διοργανωθούν στις ανωτέρω ημερομηνίες στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των εξετάσεων Cambridge Assessment English, προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των παραπάνων paper-based και computer-based εξετάσεων είναι η τήρηση ελάχιστου αριθμού συμμετοχών.

Τελευταία Ενημέρωση: 2019/10/21 - 17:16:14

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα