FAQs

 


 
Μπορεί ένας μαθητής να συμμετέχει εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως σε ένα τμήμα;

Βεβαίως! Σε αυτήν την περίπτωση, η δήλωση της παρακολούθησης εξ ολοκλήρου εξ  αποστάσεως θα πρέπει να γίνει με την εγγραφή του μαθητή.  Εάν στην πορεία επιθυμεί ο μαθητής να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα στην τάξη, αυτό θα είναι εφικτό μόνο εφόσον δεν επιβαρυνθεί ο αρχικός προγραμματισμός χωρητικότητας του υβριδικού τμήματος αλλά και το πρόγραμμα των υπόλοιπων μαθητών. 

Τι εξοπλισμός χρειάζεται για να συμμετέχει επαρκώς ο μαθητής στην εξ αποστάσεως παρακολούθηση του μαθήματος;
 • Υπολογιστή (lap top, pc, tablet) – όχι κινητό τηλέφωνο.
 • Καλή σύνδεση στο internet (προτεινόμενη γραμμή τουλάχιστον 24 Mbps)
 • Δεν χρειάζεται να κατεβάζετε καμία εφαρμογή: Πατώντας μόνο ένα link ο μαθητής μπαίνει στο μάθημα
 • Η χρήση της κάμερας και του μικροφώνου είναι υποχρεωτική.
 • Συστήνουμε ο μαθητής που παρακολουθεί διαδικτυακά να είναι ήδη εξοικειωμένος με τη χρήση του Η/Υ ή της όποιας συσκευής του σπιτιού του χρησιμοποιήσει.
 • Στην αρχή κάθε μαθήματος θα δοθούν οδηγίες στους μαθητές για το πώς θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα Blackboard αλλά και τον εξοπλισμό τους (μικρόφωνο, κάμερα, κλπ.)
 • Συστήνουμε ο μαθητής που παρακολουθεί διαδικτυακά να βρίσκεται σε ένα ήσυχο δωμάτιο, και όσο είναι δυνατόν να είναι απομονωμένος από άλλες δραστηριότητες που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του.
Μπορεί ο μαθητής να μην χρησιμοποιήσει κάμερα στην διαδικτυακή παρακολούθηση;

Όχι, η χρήση κάμερας και μικροφώνου είναι κομβικής σημασίας για την συμμετοχή και την διάδραση στο μάθημα, για την επαφή του μαθητή με την τάξη και με τον καθηγητή του. Ο μαθητής που δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα θα χάνει σημαντικό μέρος του μαθήματος, άρα δεν θα μπορεί να το παρακολουθήσει σωστά.  Η χρήση κάμερας και μικροφώνου είναι υποχρεωτική.

Θέλω να μάθω περισσότερα  για την ηλεκτρονική πλατφόρμα Blackboard και τον τρόπο εκμάθησης Online:

2 ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκμάθησης: Η ΕΑΕ εξασφάλισε για τους μαθητές της την εκπαιδευτική πλατφόρμα Blackboard learn Ultra και το ειδικό εργαλείο για την Online παρακολούθηση Blackboard Collaborate.  Οι πλατφόρμες αυτές αποτελούν παγκοσμίως πρότυπα ηλεκτρονικής σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς χρησιμοποιούνται από περισσότερα από 17.000 εκπαιδευτικούς οργανισμούς και Πανεπιστήμια.

Ένα ευχάριστο και φιλικό online περιβάλλον εκμάθησης: Οι μαθητές μπαίνουν σε ένα online περιβάλλον στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικές κοινότητες εξάσκησης (communities of practice), να αξιοποιούν σύντομες έρευνες (polls), να κάνουν επιπλέον tests (quizzes, assessments), να δουλεύουν online σε χώρους μελέτης (break out & collaboration rooms), να εξασκούν τη χρήση του λόγου γραπτώς και προφορικώς (audio/video chats).

Μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού και τρόπων εκμάθησης: Το εκπαιδευτικό υλικό για κάθε τάξη, σε διαφορετικές μορφές και τύπους (π.χ. γραπτό κείμενο, ακουστικά αρχεία, βίντεο) ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά στυλ μάθησης θα είναι διαθέσιμο στους μαθητές 24/7 μέσα από την Blackboard Learn Ultra. Με αυτό τον τρόπο η μάθηση συνεχίζει να είναι ομαδική αλλά και προσωποποιημένη στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, μεγιστοποιώντας όμως την ευελιξία.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης: O καθηγητής έχει τη δυνατότητα λεπτομερούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της συμμετοχής των μαθητών και του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών τους ενώ μπορεί επίσης να παρέμβει ανά πάσα στιγμή και διορθωτικά.

Συνεργατικό-μαθησιακό περιβάλλον: Η ενασχόληση των μαθητών με το υλικό της πλατφόρμας δεν είναι προαιρετική αλλά αποτελεί βασικό μέρος των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης του κάθε επιπέδου. Αυτό ισχύει για όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα, είτε για τις τάξεις που περιλαμβάνουν κομμάτι ασύγχρονης (asynchronous) παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας, το οποίο δίνει στους μαθητές να προχωρούν την ύλη των μαθημάτων στο δικό τους χρόνο, είτε για τις τάξεις που περιλαμβάνουν σύγχρονη (synchronous) παρακολούθηση

Η συνδυαστική χρήση των δυο πλατφορμών, που θα γίνεται με ειδικό, προσωπικό κωδικό, δίνει ενεργό ρόλο στον κάθε μαθητή και επιτρέπει στους καθηγητές να δημιουργήσουν ένα άκρως συνεργατικό-μαθησιακό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς χωρητικότητας και στοχεύοντας στην προοδευτική εξοικείωση όλων των μαθητών με τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, μέρος των μαθημάτων όλων των τμημάτων προγραμματίζεται να πραγματοποιείται και αμιγώς ηλεκτρονικά, μέσω της Blackboard Learn Ultra. 

Μια ασφαλής πλατφόρμα: Tονίζεται ότι η συμμετοχή στο «υβριδικό» / Flex(ible) μάθημα, μέσω της Blackboard Collaborate πλατφόρμας, ΔΕΝ μαγνητοσκοπείται, ούτε καταγράφεται ψηφιακά με οποιοδήποτε τρόπο από κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ παράλληλα η ΕΑΕ έχει προβεί σε πλήρη ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων που αφορούν στην ιδιωτικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι «υβριδικές»/ Flex(ible) αίθουσες θα λειτουργούν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας αυτής.

Ως γονέας (ή κηδεμόνας) πώς μπορώ να ελέγχω την παρακολούθηση του παιδιού μου στην υβριδική τάξη;

Ο μαθητής για να εισέλθει στην Online τάξη και στην πλατφόρμα Blackboard θα έχει έναν μοναδικό κωδικό. Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα των παιδιών, αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως να μην θέλουν να μοιραστούν μαζί σας τους κωδικούς τους. Ωστόσο εμείς, όπως πάντα, βρισκόμαστε σε άμεση επαφή μαζί σας και σας ενημερώνουμε τακτικά για την πρόοδο των παιδιών σας. Υπενθυμίζουμε ότι δεν δίνουμε πληροφορίες για την επίδοση ενηλίκων σπουδαστών, παρά μόνο στους ίδιους. 

Θα χρειαστεί να αγοράσω βιβλία; Τι είδους υλικό δίνετε;

H λίστα με τα βιβλία και τα υλικά που χρειάζεται να αγοράσουν οι μαθητές δίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα Blackboard Learn Ultra και η σύνδεση μέσω Blackboard Collaborate δεν περιλαμβάνουν κάποιο έξτρα κόστος για τους μαθητές. Εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες μορφές δίνεται στους μαθητές από τον καθηγητή του τμήματος σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Στα τμήματα προετοιμασίας δίνονται δωρεάν βιβλία προετοιμασίας της ΕΑΕ σε κάθε μαθητή.

Γιατί η συμμετοχή και η εκπαίδευση εξ αποστάσεως είναι η νέα τάξη πραγμάτων και στην εκμάθησης ξένων γλωσσών;

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε σε ζωντανή σύνδεση, είτε σε ασύγχρονη μορφή, είναι εδώ και χρόνια ένα μεγάλο προνόμιο εκπαίδευσης για πολλές χώρες του εξωτερικού. 

Εξασφαλίζει:

 • μεγαλύτερη διαδραστικότητα και συμμετοχή του μαθητή
 • περισσότερες δυνατότητες υποστήριξης του καθηγητή για κάθε μαθητή ξεχωριστά
 • περισσότερες ώρες εκπαίδευσης και ενασχόλησης με το αντικείμενο
 • περισσότερα εργαλεία εξάσκησης, εργασίας και αλληλεπίδρασης
 • πλούσιο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό
 • τακτική αξιολόγηση προόδου
 • εξοικείωση με νέους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας
 • οικονομία χρόνου σε μετακινήσεις
 • ευκολία παρακολούθησης από οικείο περιβάλλον
Πως μπορώ να εγγραφώ;

Για πληροφορίες εγγραφής (ημέρες, ώρες και δίδακτρα), μπορείτε να καλέσετε στη Γραμματεία Εγγραφών στα τηλέφωνα: 2103680083 / 2103680023

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/23 - 17:03:22

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Aθήνα
Τηλ.: 00302103680900, 00302103680947, 00302103680031
Fax: 00302122222629
Email: english@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα