Αξιολόγηση Σπουδαστών

 


 

Αξιολόγηση για Ενήλικες Σπουδαστές

Κατά τη διάρκεια κάθε τμήματος, η απόδοσή σας αξιολογείται ως εξής:

Τμήματα A1 έως C2

Στο τέλος του τμήματος λαμβάνετε ένα τελικό ποσοστιαίο βαθμό που υπολογίζεται από το μέσο όρο των γραπτών και το μέσο όρο των προφορικών βαθμών, ως εξής (.pdf, 167KB):

  • Μέσος όρος γραπτών: Δύο διορθωμένες εκθέσεις στο αντίστοιχο επίπεδο 20%, ένα τεστ περιόδου (midterm), και ένα τεστ επίδοσης (τελικό) 40%
  • Μέσος όρος προφορικών: Παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα 20%, επίδοση σε δύο προφορικές δραστηριότητες στην τάξη 40% η καθεμία.

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς το τμήμα και να μπορέσετε να προαχθείτε στο επόμενο τμήμα πρέπει να έχετε τελικό βαθμό 70% ή άνω. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται προσθέτοντας το μέσο όρο γραπτών (εκθέσεις, τεστ περιόδου και τελικό τεστ) στο μέσο όρο προφορικών και διαιρείται δια 2. Για παράδειγμα, αν πάρετε 65% ως μέσο όρο γραπτών και 75% ως μέσο όρο προφορικών, ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής: 65% + 75% : 2 = 70%

Τμήματα Συνομιλίας

Στο τέλος του κάθε τμήματος, λαμβάνετε ένα τελικό ποσοστιαίο βαθμό που υπολογίζεται από τους ακόλουθους μέσους όρους: παρακολούθηση 20%, συμμετοχή στο μάθημα 30% και μία παρουσίαση στη τάξη 50%.

Τμήματα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις BCCE, ECCE, ALCE, ECPE

Στο τέλος του τμήματος, λαμβάνετε ένα τελικό ποσοστιαίο βαθμό, που υπολογίζεται από το μέσο όρο των γραπτών και των προφορικών βαθμών ως εξής:

  • Μέσος όρος γραπτών: Δύο διορθωμένες εκθέσεις 20%, ένα τεστ περιόδου (προσομοίωση) 40%, και ένα τελικό τεστ (προσομοίωση) 40%
  • Μέσος όρος προφορικών: Παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα 20%, επίδοση σε δύο προσομοιώσεις προφορικών εξετάσεων στην τάξη 40% η καθεμία.

Για να ολοκληρώσει επιτυχώς το τμήμα, ο σπουδαστής πρέπει να έχει τελικό βαθμό 70% ή άνω. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται προσθέτοντας το μέσο όρο γραπτών (εκθέσεις, τεστ περιόδου και τελικό τεστ) στο μέσο όρο προφορικών (παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα, προσομοιώσεις προφορικών εξετάσεων) και διαιρώντας δια 2. Για παράδειγμα, αν πάρετε 65% μέσο όρο γραπτών και 75% μέσο όρο προφορικών, ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής: 65% + 75% : 2 = 70%

Τμήματα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις TOEFL iΒΤ®, GMAT®, GRE®, TOEIC®

Στο τέλος του κάθε τμήματος, δεν λαμβάνετε τελικό ποσοστιαίο βαθμό αλλά η πρόοδος σας καταγράφεται ως εξής: ένα τεστ προσομοίωσης ως διαγνωστικό τεστ, ένα τεστ προσομοίωσης ως τεστ προόδου και ένα τεστ προσομοίωσης ως τελικό τεστ (exit test).

Aξιολόγηση για Παιδιά και Εφήβους

Τμήματα Γλώσσας Παιδιών και Εφήβων και Τμήματα για Μικρούς Μαθητές

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές λαμβάνουν τρεις αναφορές προόδου, στο τέλος κάθε περιόδου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος, Δεκέμβριος – Μάρτιος, Μάρτιος – Μάιος). Κάθε αναφορά προόδου περιέχει δύο βαθμούς επί τοις εκατό για την περίοδο, δηλαδή ένα μέσο όρο γραπτών και ένα μέσο όρο προφορικών που υπολογίζονται ως εξής:

  • Μέσος όρος γραπτών: δύο διορθωμένες εκθέσεις του συγκεκριμένου επιπέδου 20%, ένα κουίζ 40% και ένα διαγώνισμα προόδου 40%.
  • Μέσος όρος προφορικών: παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα 20%, και επίδοση σε δύο προφορικές εργασίες στην τάξη, 40% η κάθε μία.

Κουίζ προόδου δίνονται μετά τη συμπλήρωση δύο ενοτήτων του βιβλίου.

Για να ολοκληρώσει επιτυχώς το τμήμα και να μπορέσει να προαχθεί στο επόμενο τμήμα του προγράμματος, ο μαθητής πρέπει να έχει τελικό βαθμό 70% και άνω. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται προσθέτοντας τους τρεις μέσους όρους γραπτών και διαιρώντας δια 3, προσθέτοντας τους τρεις μέσους όρους προφορικών και διαιρώντας δια του 3, και κατόπιν προσθέτοντας τον τελικό γραπτό με τον τελικό προφορικό βαθμό και διαιρώντας δια 2.

Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής έχει ως μέσους όρους γραπτών 65%, 70%, και 75% για κάθε περίοδο, και 70%, 75% και 80% ως μέσους όρους προφορικών για κάθε περίοδο, ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής: 65% + 70% + 75% : 3 = 70%, 70% + 75% + 80% : 3 = 75%, 70% + 75% : 2 = 72.5%

Τμήματα Προετοιμασίας για Εξετάσεις

Στο τέλος του τμήματος, οι μαθητές λαμβάνουν ένα τελικό βαθμό επί τοις εκατό, που αποτελείται από ένα μέσο όρο γραπτών και ένα μέσο όρο προφορικών οι οποίοι υπολογίζονται ως εξής:

  • Μέσος όρος γραπτών: δύο διορθωμένες εκθέσεις του συγκεκριμένου επιπέδου 20%, ένα τεστ εξομοίωσης 40% και ένα τελικό τεστ εξομοίωσης 40%.
  • Μέσος όρος προφορικών: παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα 20%, και επίδοση σε δύο εξομοιώσεις προφορικών εξετάσεων στην τάξη, 40% η κάθε μία.

Για να ολοκληρώσει επιτυχώς το τμήμα, ο μαθητής πρέπει να έχει τελικό βαθμό 70% και άνω. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται προσθέτοντας το μέσο όρο γραπτών με το μέσο όρο προφορικών και διαιρώντας δια 2. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής πάρει 65% ως μέσο όρο γραπτών και 75% ως μέσο όρο προφορικών, ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής: 65% + 75% : 2 = 70%.

Τελευταία Ενημέρωση: 2017/05/09 - 15:49:08

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Aθήνα
Τηλ.: 00302103680900, 00302103680947, 00302103680031
Fax: 00302122222629
Email: english@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα