Δομή και περιεχόμενο του ECPE

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ECPE. Η συγκεκριμένη δομή και το συγκεκριμένο περιεχόμενο θα ισχύουν μέχρι και την εξεταστική περίοδο που θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου 2021. Από την εξεταστική περίοδο στις 23 Μαΐου 2021, οι εξετάσεις ECPE θα διεξάγονται με την ανανεωμένη μορφή τους. 

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή # ερωτήσεων
Έκθεση (Writing) 30 λεπτά Οι υποψήφιοι  αναπτύσσουν μία έκθεση βασισμένη σε ένα από δύο θέματα. 1 θέμα

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
35-40 λεπτά

Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)

Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος ακολουθούμενος από τρεις εκτυπωμένες προτάσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την πρόταση που ισχύει σύμφωνα με το διάλογο ή που σημαίνει το ίδιο με αυτό που άκουσαν.

50

Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)

Ηχογραφημένη ερώτηση ακολουθούμενη από τρεις εκτυπωμένες απαντήσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση στην ερώτηση.

Μέρος 3 (πολλαπλή επιλογή)

Τρεις ηχογραφημένες ομιλίες, αντίστοιχες με εκείνες που μπορούν να ακουστούν στο ραδιόφωνο, ακολουθούμενες η κάθε μία από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι εκτυπωμένες. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση.


Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR)
75 λεπτά

Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)

Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

40

Cloze (πολλαπλή επιλογή)

Οι υποψήφιοι διαβάζουν σύντομα κείμενα, με 10 ερωτήσεις το καθένα, από το οποία έχουν αφαιρεθεί λέξεις ή φράσεις και επιλέγουν μία από τέσσερις λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία.

20

Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)

Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη λέξη που ταιριάζει όσον αφορά σε σημασία.

40

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή)

Τέσσερα κείμενα που ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη κατάλληλη απάντηση από τις εκτυπωμένες επιλογές.

20
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

Δύο υποψήφιοι: 25-35 λεπτά

(Τρεις υποψήφιοι: 35-45 λεπτά)

Ημιδομημένη δραστηριότητα με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει δύο (ή τρεις) υποψήφιους και δύο εξεταστές.

 

5 στάδια

 

  • Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • Η δομή και το περιεχόμενο του τεστ αντιπροσωπεύουν την προετοιμασία, τη μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.
  • Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) ακούγονται μόνο καθιερωμένες Αμερικανικές προφορές και δεν χρησιμοποιούνται διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μόνο τις φωνές των ομιλητών και επομένως οι επιδόσεις τους δεν επηρεάζονται αρνητικά από εξωτερικούς παράγοντες.
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/03/12 - 17:08:56

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα