Εξετάσεις & Πιστοποιήσεις

 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει ανοικτές και αδιάβλητες εξετάσεις από το 1957.  Η διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας και εξετάσεων που οδηγούν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις αποτελεί σημαντικό μέρος της αποστολής της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού, εκφράζοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της προς το κοινό για δημιουργία ευνοϊκών προοπτικών για επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία και προσωπική εξέλιξη.

Με προσήλωση στο στόχο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για κοινωνική προσφορά, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλους φορείς, προσφέρει ποικιλία κοινωνικών υπηρεσιών και δράσεων.

Εξετάσεις γλωσσομάθειας
Πιστοποιήσεις Καθηγητών Αγγλικής
Eπαγγελματικές πιστοποιήσεις
  • Πληροφορική
  • Διοίκηση-Διαχείριση Έργου
  • Noμικά

Νέα

Τελευταία Ενημέρωση: 2021/07/30 - 16:09:09

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα